Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Stavební rozpočty a výkazy

Nabízíme rozpočtování stavebních prací v rozsahu

 • položkový rozpočet stavby – slouží jako komplexní podklad pro provedení stavby, zahrnuje veškeré práce, jejich množství, druh a jakost, které jsou nutné k provedení stavby; položkový rozpočet by měl zamezit tvorbě vícenákladů a obvykle obsahuje:
  • krycí list stavby
  • krycí list položkového rozpočtu
  • rekapitulaci stavebních dílu a vedlejších rozpočtových nákladů
  • položkový rozpočet
 • položkový rozpočet dotačních projektů členěné na uznatelné a neuznatelné náklady
 • orientační propočet stavby – je určen k hrubému určení ceny stavby nebo množství materiálu formou zjednodušeného položkového rozpočtu
 • výkaz výměr (slepý rozpočet) stavby – slouží jako komplexní podklad pro vypracování cenových nabídek uchazečů (zhotovitelů), zahrnuje veškeré práce, jejich množství, druh a jakost, které jsou nutné k provedení stavby
 • soupis stavebních prací – je určen ke kontrole a stanovení rozsahu provedených prací zhotovitelem, zároveň slouží jako podklad k částečné fakturaci zhotovitele za provedené práce
 • srovnání nabídkových cen realizačních firem a porovnání nabídkových cen s aktuální cenovou úrovní společnosti RTS, a.s – slouží ke kontrole položkových rozpočtů Vámi poptaných uchazečů, kdy dojde k hodnocení jak komplexnosti tak kontrole jednotlivých nabízených cen

 

ODBORNÝ GARANT
Pavel Soukup

Tel.: +420 733 168 143
pavel.soukup@dek-cz.com


VZOROVÉ ROZPOČTY V PDF

rozpočet - bytový dům

rozpočet - rodinný dům
 

 

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.