Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2015
Ing. Miloš Strašák

ATELIER DEK vypracovává velké množství energetických auditů, které se využívají pro výběr opatření zaměřených na úsporu energie. K některým objektům jsme se s odstupem času vrátili a vyhodnotili skutečné spotřeby po provedení rekonstrukce se spotřebami předpokládanými v energetickém auditu.

Vyhodnocení přínosů energetických auditů
Vybíráme z našich referencí
Při rekonstrukci bude bytový dům navýšen o jedno podlaží. Námi vypracovaná studie řešila zastínění okolních objektů a pozemků a splnění požadavků Vyhlášky 26/1999 Sb. OTTP pro Prahu. Bytový dům, Praha Bulovka
Vybíráme z našich publikací
DEKTIME 2006/05 a 06
dektime 2006-05 a 06
  • Pálená krytina historická i současná
  • RÖBEN: výroba pálených tašek
  • Hydroizolační rizika šikmých střech
  • Skladby šikmých střech nad obytným podkrovím
  • TOPDEK: systém skladeb střech s tepelnou izolací nad krokvemi BLOWER DOOR test
stáhnout DEKTIME 2006/05 a 06

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů