Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2014
Ing. Jan Janeček
Jednou z částí souboru metod environmentálního managementu je posuzování životního cyklu označováno LCA z anglického Life Cycle Assessment. Pro LCA je typické, že nebere v úvahu ekonomické nebo sociální aspekty produktu, ale přístup z hlediska životního cyklu a metodologie.

lca
Vybíráme z našich referencí
Novostavba bytového domu o třech nadzemních podlažích bude stínit stávající pozemky zahrádkářské kolonie s rekreačními chatkami. Novostavba se nachází na vyvýšenině se svahem klesajícím ke stíněným pozemkům a chatkám na nich. Vzhledem k neexistující legislativě na tento typ objektů (chatky) bylo provedeno orientační posouzení požadavků dle ČSN 73 0580-1 (na pozemek a byt). Chatova oblast u Rezidence Olešná
Vybíráme z našich publikací
DEKTIME 2014/04
dektime 2014-04
  • Výpočtové metody a požadavky v oblasti energetiky a tepelné ochrany budov
  • Pokles dotykové teploty konstrukcí podlah
  • Vegetační střechy se v ČR prosazují
  • Poruchy krovů

stáhnout DEKTIME 2014/04

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů