Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Projekty, dozory, rozpočty

V rámci specializované projekční činnosti nabízíme:

 • projekty zateplení a revitalizace bytových a občanských staveb
 • projekty a dokumentace potřebné pro získání státních dotací (Nová Zelená úsporám, OPŽP, IPRM, Panel 2013+ a další)
 • projekty plochých střech, teras a střešních zahrad (případně včetně architektonických návrhů)
 • projekty šikmých a strmých střech
 • projekty hydroizolační ochrany spodních staveb
 • specializované projekty izolačních konstrukcí
 • projekty sanačních opatření pro vlhké zdivo
 • projekty opatření omezujících pronikání radonu z podloží
 • řešení konstrukčních detailů
 • autorské a technické dozory
 • dozory realizace izolačních konstrukcí

Technická řešení uváděná v námi zpracovaných projektech vychází z našich dlouholetých zkušeností se specializovanou projekční činností obalových plášťů novostaveb, rekonstruovaných a revitalizovaných budov o různých konstrukčních systémech. Získané poznatky jsou mimo jiné uvedeny v naších projekčních příručkách a odborných článcích. Naše projekty jsou zpracovávány do podrobností definujících jednoznačnost řešení a nezbytných pro jejich bezvadnou realizaci.

Výkazy a rozpočty stavebních prací:

 • položkový rozpočet stavby – slouží jako komplexní podklad pro provedení stavby, zahrnuje veškeré práce, jejich množství, druh a jakost, které jsou nutné k provedení stavby; položkový rozpočet by měl zamezit tvorbě vícenákladů a obvykle obsahuje:
  • krycí list stavby
  • krycí list položkového rozpočtu
  • rekapitulaci stavebních dílu a vedlejších rozpočtových nákladů
  • položkový rozpočet
 • položkový rozpočet dotačních projektů členěné na uznatelné a neuznatelné náklady
 • orientační propočet stavby – je určen k hrubému určení ceny stavby nebo množství materiálu formou zjednodušeného položkového rozpočtu
 • výkaz výměr (slepý rozpočet) stavby – slouží jako komplexní podklad pro vypracování cenových nabídek uchazečů (zhotovitelů), zahrnuje veškeré práce, jejich množství, druh a jakost, které jsou nutné k provedení stavby
 • soupis stavebních prací – je určen ke kontrole a stanovení rozsahu provedených prací zhotovitelem, zároveň slouží jako podklad k částečné fakturaci zhotovitele za provedené práce
 • srovnání nabídkových cen realizačních firem a porovnání nabídkových cen s aktuální cenovou úrovní společnosti RTS, a.s – slouží ke kontrole položkových rozpočtů Vámi poptaných uchazečů, kdy dojde k hodnocení jak komplexnosti tak kontrole jednotlivých nabízených cen
 

ODBORNÝ GARANT
Ing. Lubomír Odehnal
znalec pro střešní a obvodové pláště budov, bazény, mokré provozy a stavební izolace

KONTAKTY:
Čechy
Ing. Lubomír Odehnal
znalec pro střešní a obvodové pláště budov, bazény, mokré provozy a stavební izolac
Tel.: +420 603 899 076
lubomir.odehnal@dek-cz.com

Morava
Ing. Pavel Štajnrt
autorizovaný inženýr
autorizovaná osoba ke zpracování rozptylových studií
Tel.: +420 739 388 071
pavel.stajnrt@dek-cz.com  

 

 

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.