Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Půjčovna a prodejna zařízení

informace školení pronájem prodej

Všechna níže uvedená zařízení nabízíme k zapůjčení. Zařízení označená "Prodej" je navíc možné zakoupit v naší prodejně.

Blower door test pro mě- ření průvzdušnosti objektů
blower door test

Termovizní kamera pro lokalizaci tepelných mostů
termovizní kamera

INSPEKČNÍ KUFR (sada měřicích přístrojů)
Inspekční kufr

Zvon pro vakuové zkoušky spojů fólií z měkčené. PVC
vakuový zvon
Aparaturu pro zkoušení systému DUALDEK
aparatura pro zkoušení dualdeku
 

Kdo si může zařízení zapůjčit?

Služba je určena zejména pro realizační firmy a inspektory nemovitostí. Před prvním zapůjčením musí být daný subjekt proškolen naší společností (neplatí pro zvon pro vakuové zkoušky spojů fólií z měkčeného PVC, aparaturu pro zkoušení systému DUALDEK a inspekční kufr, které lze pronajmout bez školení).

Jaké má zapůjčení zařízení výhody?

Předností služby je možnost základní práce se zařízením bez asistence pracovníka naší společnosti i po dobu několika dní a průběžně vyhodnocovat výsledky případných opravných prací. Zařízení a námi definované postupy měření jsou určeny pro orientační vyhodnocení sledovaných hodnot na stavbě a nelze je použít pro účely vypracování úředních protokolů.

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů