Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Půjčovna a prodejna zařízení

informace školení pronájem prodej

Všechna níže uvedená zařízení nabízíme k zapůjčení. Zařízení označená "Prodej" je navíc možné zakoupit v naší prodejně.

Blower door test pro měření průvzdušnosti objektů
blower door test

Termovizní kamera pro lokalizaci tepelných mostů
termovizní kamera

Akustická aparatura pro měření kročejové neprůz.
akustická aparatura

Zvon pro vakuové zkoušky spojů fólií z měkčené. PVC
vakuový zvon
Aparaturu pro zkoušení systému DUALDEK
aparatura pro zkoušení dualdeku
INSPEKČNÍ KUFR (sada měřicích přístrojů)
Inspekční kufr

Kdo si může zařízení zapůjčit?

Služba je určena zejména pro realizační firmy a inspektory nemovitostí. Před prvním zapůjčením musí být daný subjekt proškolen naší společností (neplatí pro zvon pro vakuové zkoušky spojů fólií z měkčeného PVC, aparaturu pro zkoušení systému DUALDEK a inspekční kufr, které lze pronajmout bez školení).

Jaké má zapůjčení zařízení výhody?

Předností služby je možnost základní práce se zařízením bez asistence pracovníka naší společnosti i po dobu několika dní a průběžně vyhodnocovat výsledky případných opravných prací. Zařízení a námi definované postupy měření jsou určeny pro orientační vyhodnocení sledovaných hodnot na stavbě a nelze je použít pro účely vypracování úředních protokolů.

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů