Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Statika staveb a konstrukcí

Zpracováváme projekty a statické posudky nosných konstrukcí nových i rekonstruovaných budov se specializací zejména na dřevěné konstrukce.

Projekty

 • statické projekty pozemních staveb, případně jejich částí
 • projekty rekonstrukcí bytů a bytových jader
 • projekty krovů a tesařských konstrukcí
 • projekty sloupkových, panelových a skeletových dřevostaveb
 • navrhování a posuzování detailů montážní dokumentace „na míru“ pro realizační firmy

Průzkumy a posudky stavebních konstrukcí

 • posuzování trhlin, průhybů a dalších statických defektů staveb
 • průzkumy historických konstrukcí
 • návrhy zesilování prvků při rekonstrukci posuzování možnosti přitížení konstrukcí
 • určování mechanických vlastností realizovaných konstrukcí
 • průzkumy a návrhy sanací dřevěných konstrukcí
 • měření vlhkosti dřeva před zabudováním do konstrukce
 • odběry vzorků a mykologycké rozbory

Výzkum, vývoj, inovace

 • vývoj nových typů progresivních konstrukcí a systémů
 

ODBORNÝ GARANT:
Ing. Filip Janisch

Tel.: +420 733 168 142
filip.janisch@dek-cz.com

Obchodní informace

obchodní informace