Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Statika staveb a konstrukcí

Zpracováváme projekty a statické posudky nosných konstrukcí nových i rekonstruovaných budov se specializací zejména na dřevěné konstrukce.

Projekty

 • statické projekty pozemních staveb, případně jejich částí
 • projekty rekonstrukcí bytů a bytových jader
 • projekty krovů a tesařských konstrukcí
 • projekty sloupkových, panelových a skeletových dřevostaveb
 • navrhování a posuzování detailů montážní dokumentace „na míru“ pro realizační firmy

Průzkumy a posudky stavebních konstrukcí

 • posuzování trhlin, průhybů a dalších statických defektů staveb
 • průzkumy historických konstrukcí
 • návrhy zesilování prvků při rekonstrukci posuzování možnosti přitížení konstrukcí
 • určování mechanických vlastností realizovaných konstrukcí
 • průzkumy a návrhy sanací dřevěných konstrukcí
 • měření vlhkosti dřeva před zabudováním do konstrukce
 • odběry vzorků a mykologycké rozbory

Výzkum, vývoj, inovace

 • vývoj nových typů progresivních konstrukcí a systémů
 

ODBORNÝ GARANT:
Ing. Filip Janisch

Tel.: +420 733 168 142
filip.janisch@dek-cz.com

Obchodní informace

obchodní informace

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů