Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Vzdělávání

Naše dlouholeté zkušeností se snažíme předávat dále odborné i laické veřejnosti.

Vzdělávání a školení s využitím dotace z fondů EU

V rámci projektu se hradí:

 • mzda zaměstnanců účastnících se školení
 • náklady na vzdělávací aktivitu (tj. samotný kurz)

Podminky:

 • projekt je určen pro podporu podniků a OSVČ mimo území hlavního města Prahy!
 • dokládá se potvrzení o bezdlužnosti vůči finančnímu a celnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a České správě sociálního zabezpečení
 • dotace činí 85 % nákladů na vzdělávání

Nabízená témata školení:

 • hydroizolační technika
 • akustika (legislativa, výpočty, měření)
 • tepelná technika a energetika
 • osvětlení, oslunění, zastínění (legislativa, výpočty, měření)
 • certifikace staveb (BREEAM apod.)
 • životní prostředí a EIA
 • statika
 • škodlivé látky a hygienické požadavky
 • technická zařízení budov
 • NOVINKA – praktické školení práce s blower door testem
 • praktické školení zkoušení dvojitého hydroizolačního systému
 • DEKSOFT – aplikace pro stavební fyziku a energetiku a aplikace pro tvorbu specifických dokumentů

 

Dále nabízíme školení nebo prezentace na téma:

 • stavební minimum - úplné základy stavebnictví (terminologie, dělení staveb a konstrukcí, materiály, technologie)

Rozsah školení nebo prezentace je vždy dohodnut individuálně dle požadavků klienta.

Vydáváme odborné publikace a pravidelně publikujeme v odborných časopisech a na odborných webových portálech. Aktivně vystupujeme na seminářích a konfereních.

V současné době spolupracujeme:

 • ČVUT Praha, fakulta stavební
 • ČVUT Praha, fakulta architektury
 • VUT Brno, fakulta stavební
 • VŠB - TU Ostrava, fakulta stavební
 • VŠTE České Budějovice
 

Poptat službu

ODBORNÝ GARANT:
Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

+420 731 544 905
viktor.zwiener@dek-cz.com

Obchodní informace

obchodní informace

 

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů