Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Vzdělávání

Naše dlouholeté zkušeností se snažíme předávat dále odborné i laické veřejnosti.

Nabízená témata školení:

 • hydroizolační technika
 • akustika (legislativa, výpočty, měření)
 • tepelná technika a energetika
 • osvětlení, oslunění, zastínění (legislativa, výpočty, měření)
 • certifikace staveb (BREEAM apod.)
 • životní prostředí a EIA
 • statika
 • škodlivé látky a hygienické požadavky
 • technická zařízení budov
 • DEKSOFT – aplikace pro stavební fyziku a energetiku a aplikace pro tvorbu specifických dokumentů

Dále nabízíme školení nebo prezentace na téma:

 • stavební minimum - úplné základy stavebnictví (terminologie, dělení staveb a konstrukcí, materiály, technologie)

Rozsah školení nebo prezentace je vždy dohodnut individuálně dle požadavků zákazníka.

Vydáváme odborné publikace a pravidelně publikujeme v odborných časopisech a na odborných webových portálech. Aktivně vystupujeme na seminářích a konfereních.

V současné době spolupracujeme:

 • ČVUT Praha, fakulta stavební
 • ČVUT Praha, fakulta architektury
 • VUT Brno, fakulta stavební
 • VŠB - TU Ostrava, fakulta stavební
 • VŠTE České Budějovice
 

ODBORNÝ GARANT:
Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

+420 731 544 905
viktor.zwiener@dek-cz.com

Obchodní informace

obchodní informace

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů