Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Vzdělávání

Naše dlouholeté zkušeností se snažíme předávat dále odborné i laické veřejnosti.

Nabízená témata školení:

 • hydroizolační technika
 • akustika (legislativa, výpočty, měření)
 • tepelná technika a energetika
 • osvětlení, oslunění, zastínění (legislativa, výpočty, měření)
 • certifikace staveb (BREEAM apod.)
 • životní prostředí a EIA
 • statika
 • škodlivé látky a hygienické požadavky
 • technická zařízení budov
 • DEKSOFT – aplikace pro stavební fyziku a energetiku a aplikace pro tvorbu specifických dokumentů

Dále nabízíme školení nebo prezentace na téma:

 • stavební minimum - úplné základy stavebnictví (terminologie, dělení staveb a konstrukcí, materiály, technologie)

Rozsah školení nebo prezentace je vždy dohodnut individuálně dle požadavků zákazníka.

Vydáváme odborné publikace a pravidelně publikujeme v odborných časopisech a na odborných webových portálech. Aktivně vystupujeme na seminářích a konfereních.

V současné době spolupracujeme:

 • ČVUT Praha, fakulta stavební
 • ČVUT Praha, fakulta architektury
 • VUT Brno, fakulta stavební
 • VŠB - TU Ostrava, fakulta stavební
 • VŠTE České Budějovice
 

ODBORNÝ GARANT:
Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

+420 731 544 905
viktor.zwiener@dek-cz.com

Obchodní informace

obchodní informace