Příklad závislosti velikosti tepelného toku na vzájemné poloze posuzovaných ploch