Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2018
Ing. Lenka Peštová

Doba dozvuku T je závazný parametr prostorové akustiky v místnostech škol a doporučený ve stavbách pro kulturní a veřejné účely. V článku je na příkladku klasické tělocvičny provedeno porovnání doby dozvuku stanovené různými výpočtovými metodami a měřením insitu.

odeon
Vybíráme z našich referencí
Vypracovali jsme znalecký posoudek šikmé střechy. Provedli jsme kontrolu realizace střešní krytiny, včetně navazujících detailů. Na závěr jsme navrhli koncepci nápravných opatření. šikmá střecha na rodinném domě
Vybíráme z našich publikací
dektime 2020/11

REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ VYHNÍVACÍCH NÁDRŽÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V PLZNI
Ing. Tomáš Ziegler

Součástí rekonstrukce čistírny odpadních vod v Plzni bylo i nové opláštění trojice samostatně stojících vyhnívacích nádrží. Jejich původní stav odpovídal době výstavby v polovině 90. let. Základním požadavkem investora bylo snížení energetických ztrát a bezproblémové fungování skladeb. Dále byl stanoven požadavek na zachování industriálního vzhledu s opláštěním ocelovými prvky vybraných barev.