Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2011
Ing. Viktor Zwiener

Nedílnou součástí našeho každodenního života je umělé osvětlení, které ale nemůže zcela nahradit osvětlení denní. I přesto má umělé osvětlení ve velké míře vliv na bezpečnost a produktivitu práce. Článek popisuje základní podmínky pro správný návrh umělého osvětlení.

umělé osvětlení z pohledu projektanta
Vybíráme z našich referencí
Dokonalá vzduchotěsnost je jednou z významných vlastnsotí pasivních rodinných domů. Majitel si velkou část domu prováděl sám a kvalita byla na takové úrovni, že byly bez problémů splněny doporučené hodnoty ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Součástí měření bylo také bezkontaktní snímání obalových konstrukcí termovizní kamerou. termogram připojovací spáry okna

 

Vybíráme z našich publikací
Asfaltové pásy leden 2020
Publikace obsahuje konstrukční, materiálová a technologická řešení pro realizaci asfaltových pásů na střechách a ve spodní stavbě. Publikace dále obsahuje definice podkladů a navazujících konstrukcí pro potřeby přejímky staveniště realizačními izolatérskými firmami.