Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2011
Ing. Luboš Káně, Ing. Jiří Tokar

V Centru technické normalizace DEK se připravuje nová původní česká norma ČSN 73 0607 Skládané vodotěsnicí konstrukce. V článku jsou uvedeny komentáře zpracovatelů k názvosloví a přílohám navrhované normy.

ČSN 73 0607 Skládané vodotěsnicí konstrukce
Vybíráme z našich referencí
V obou případech byla zpracována hluková studie na úrovni šíření hluku z provozu čistírny odpadních vod do okolí. Posouzení splnění hygienických limitů hluku dle NV 148/2006 SB. bylo provedeno v chráněném venkovním prostoru nejbližších chráněných venkovních prostorů obytných staveb. hluk z provozu ČOV
Vybíráme z našich publikací
dektime 2020/09 TERASY MLÝNSKÉ KOLONÁDY V KARLOVÝCH VARECH PO 17 LETECH
Ing. Lubomír Odehnal
Obě terasy byly kompletně rekonstruovány v letech 2002 a 2003 podle projektové dokumentace Atelieru DEK. V rámci této rekonstrukce byla vytěžena původní skladba teras až na nosnou konstrukci a byla provedena skladba nová s dvojitým kontrolním systémem DUALDEK. V rámci kontroly stavu terasy v letošním roce byla na několika místech rozebrána kamenná dlažba.