Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2006
Ing. Viktor Zwiener, Ph.D., Ing. Ctibor Hůlka
V článku jsou uvedeny základní informace o měření průvzdušnosti budov metodou blower door. Jedná se především o legislativní rámec, k čemu se měření používá a jak se provádí. Současně jsou uvedeny i základní metody odhalování netěsností.

blower door test - metoda tlakového spádu
Vybíráme z našich referencí
Gymnázium se skládá ze tří hlavních objektů A, B a C postavených v letech 1864 až 1932. Objekty jsou památkově chráněny. Bezkontaktní měření povrchových teplot na fasádách všech objektů pro odhalení poruch. Kritickými konstrukcemi byla okna. fasáda hystorické budovy gymnázia
Vybíráme z našich publikací
DEKTIME 2006/02
dektime 2006-02
  • Profilovaná fólie v hydroizolacích spodní stavby
  • Vliv propustnosti zemin na volbu hydroizolačního systému Odstranění vlhkosti spodní stavby
  • Dimenze povlakových hydroizolací podle hydrofyzikálního namáhání
  • Dvojitý hydroizolační systém DEKTRADE
stáhnout DEKTIME 2006/02