Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2012
Ing. Jan Pešta

Dodržení požadavků na zvukovou izolaci konstrukcí je důležité pro zachování akustické pohody v interiéru budov i pro zajištění soukromí uživatelů. Požadavky na zvukovou izolaci stavebních konstrukcí a v budovách upravuje ČSN 73 0532. Dodržení těchto požadavků je dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb. závazné.

měření zvukové izolace
Vybíráme z našich referencí
Termografie střechy sálu z interiéru a části fasády kláštera z exteriéru bylo provedeno na konci listopadu 2010. Termodiagnostikou střechy byl zjištěn nevyhovující stav původní tepelné izolace, který byl prokázán sondou do střešního pláště provedenou v rámci měření.  fasáda kláštera
Vybíráme z našich publikací
GULLYDEK 2012
Montážní návod střešního vtoku GULLYDEK, který je určený pro odvodnění pochůzných i nepochůzných plochých střech.