Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2011
Ing. Jiří Tokar

Představení revidované ČSN 73 1901:2011 Navrhovaní střech technické veřejnosti. Použití normy je v článku ukázáno na problematice návrhu střech na namáhaní sněhem, ledem a námrazou.

navrhování střech dle nové ČSN 73 1901
Vybíráme z našich referencí
Stávající výrobní hala postavená v letech 1967-1986. Hala je samostatný objekt, který je součástí komplexu budov areálu. Zpracovali jsme požárně bezpečnostní řešení pro Výměnu výplní otvorů na objektech SO01 a SO02 a pro zateplení obvodového pláště a výměna části výplní otvorů na objektu SO03. pohled na výrobní komplex
Vybíráme z našich publikací
DEKTIME 2005/06
dektime 2005-06
  • Rekonstrukce bazénu fólií ALKORPLAN pro dětský domov v Litoměřicích
  • DEKSLATE: břidlice DEKTRADE na střeše Španělského sálu
  • Historie inverzní skladby v plochých střechách
stáhnout DEKTIME 2005/06