Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2014
Ing. Robert Kokta

Technici ATELIERU DEK jsou pravidelně konfrontováni s vlhkostními defekty u objektů s dvouplášťovými střechami s lehkým dolním pláštěm. Komplexní rekonstrukce takových střech obvykle vyžaduje značné finanční náklady.

objekt, který je předmětem článku
Vybíráme z našich referencí
Posouzení hluku ze stacionárních zdrojů souvisejících s provozem novostavby výrobního objektu. Stanovení šíření hluku z výrobních procesů uvnitř haly do okolí výrobního areálu. Posouzení hygienických limitů hluku v nejbližších akusticky chráněných prostorech dle NV 148/2006 Sb. hluk ze stacionárních zdrojů výrobního objektu
Vybíráme z našich publikací
dektime 2020/07

NAPOJENÍ ŠIKMÉ A PLOCHÉ STŘECHY PŘI REKONSTRUKCI ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
Ing. Petr Hofman

Článek shrnuje poznatky z tepelnětechnického a vlhkostního posouzení skladeb rekonstruované střechy administrativní budovy, z výběru vhodného řešení skladeb ze Stavební knihovny DEK a především z řešení návaznosti těchto skladeb ve hřebeni (napojena střešní plocha se skládanou krytinou na střešní plochu s povlakovou hydroizolací).