Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2015
Ing. Tomáš Kupsa

V dnešní době slyšíme o nutnosti snižování energetické náročnosti na každém kroku. Mluví se o nedostatku neobnovitelných zdrojů energie a tedy nutnosti těmito zdroji šetřit. Také se mluví o globálním oteplování způsobeném spalováním fosilních paliv a tedy nutnosti spalovat těchto paliv méně.

Energetická náročnost budov v roce 2015
Vybíráme z našich referencí
Posoudili jsme provedení střešního pláště. Stávající skladba nevyhověla většině tepelnětechnických požadavků dle ČSN 730540-2. Ve skladbě střechy docházelo výpočtově ke kondenzaci vodní páry na úrovni dřevěného bednění. Koncepčně jsme navrhli úpravy. vady šikmé střechy
Vybíráme z našich publikací
DEKTIME 2014/01
dektime 2014-01
  • Úskalí rekonstrukcí plochých střech s kompletním odebráním původních vrstev
  • Rekonstrukce pochůzné terasy Galerie Mánes
  • Vliv volby tepelného izolantu na vybrané užitné vlastnosti skladeb plochých střech
  • Zatékání do objektů funkčními spárami oken
stáhnout DEKTIME 2014/01