Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2015
Ing. Eva Sýkorová

Pro kolaudaci kancelářských a vzdělávacích prostor se požaduje doložení vyhovujícího umělého osvětlení. V takovém případě by měla měření provést akreditovaná zkušební laboratoř nebo úřední měřič. Před samotnou montáží a měřením by měl být proveden návrh osvětlovací soustavy. Nás zajímal, zda a jaký může být rozdíl mezi vypočtenými a změřenými hodnotami.

Umělé osvětlení - výpočty a měření
Vybíráme z našich referencí
Plánované administrativní centrum o 3 objektech. Zpracovali jsme studii denního osvětlení pobytových místností, akustickou studii pro stacionární zdroje a vyvolanou dopravu, rozptylovou studii, ve které se hodnotily imisní příspěvky v lokalitě a průkaz energetické náročnosti budov. metronom
Vybíráme z našich publikací
dektime 2020/28 REALIZACE ŠIKMÉ STŘECHY S NADKROKEVNÍM SYSTÉMEM TOPDEK A S PROSTUPUJÍCÍMI KROKVEMI MEZI INTERIÉREM A EXTERIÉREM
Ing. Libor Koubek
Kolega Ing. Svoboda ve svém článku v DEKTIME 07/2020 ukázal, jak je pro nadkrokevní skladbu důležité souvislé bednění. Já se zastavím u další zásady, která se týká provedení konstrukce krovu. Krov má končit na pozednicích tak, aby parozábrana střechy mohla bez komplikací navázat na vzduchotěsné svislé konstrukce obálky stavby.