Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Specializované služby ve stavebnictví

Vybíráme z našich článků

2011
Ing. Jiří Tokar

Představení revidované ČSN 73 1901:2011 Navrhovaní střech technické veřejnosti. Použití normy je v článku ukázáno na problematice návrhu střech na namáhaní sněhem, ledem a námrazou.

navrhování střech dle nové ČSN 73 1901
Vybíráme z našich referencí
Koncepce řešení a prováděcí projektová dokumentace dvojitého hydroizolačního systému spodní stavby bytového souboru navrženého ve složitých základových podmínkách nad vyústěním Strahovského tunelu. Provádění izolací jsme autorsky dozorovali a kontrolovali vakuovými zkouškami. dvojitý hydroizolační systém
Vybíráme z našich publikací
DEKTIME 2008/Speciál 1
dektime 2008-speciál 1
  • Porucha střechy způsobená netěsným spodním pláštěm
  • Kondenzace vodní páry v lehké dvouplášťové střeše nad bazénem
  • Parotěsnicí vrstva z fólie lehkého typu prováděná zdola
  • Vzduchotěsnicí vrstva z OSB desek
číslo je k dispozici pouze pro registrované uživatele programu DEKPARTNER

 

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.