Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2014
Ing. Lubomír Odehnal

Ve znaleckém ústavu posuzujeme velmi často vady a poruchy vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS). V následujícím článku jsme se zaměřili na vady zbarvení fasády, tedy na vady spíše estetického charakteru.

Barevné skvrny na kontaktním zateplovacím systému

Vybíráme z našich referencí
Projekční řešení nápravy bezpečné a správné funkce plochých střech stabilizovaných kamenivem v havarijním stavu. Nosná konstrukce střechy byla z trapézových plechů kladených na ocelové příhradové nosníky. řešení střechy sportovní haly
Vybíráme z našich publikací
DEKTIME 2012/04
dektime 2012-04
  • Semináře 2012
  • Skladby s materiály DEKTRADE podle ČSN 73 0810 Z1
  • Revitalizace střechy bytového domu
  • DOOR FAN TEST - prostorová zkouška těsnosti pro zajištění účinnosti plynového stabilního hasícího zařízení
  • Zatékání přes konstrukci světlíku
stáhnout DEKTIME 2012/04