Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2011
Petr Littman

Architekti poměrně často ve svých návrzích využívají pro tvorbu vzhledu budovy římsový žlab. Toto konstrukční řešení jim umožňuje zvýraznit okraj střechy pravidelným vodorovným pásem. Jen některá materiálová řešení těchto žlabů však lze považovat za spolehlivá a doporučit k opakovanému použití.

římsové žlaby
Vybíráme z našich referencí
Novostavba dvou bytových domů v usedlosti Turbová v Praze – Košířích. Byl posouzen vliv novostavby na zastínění okolní zástavby. Výpočty prokázaly, že i po realizaci nových bytových domů budou u stávající okolní zástavby splněny požadavky na oslunění a denní osvětlení. V navržených bytech bylo dále posouzeno oslunění a denní osvětlení. Usedlost Turbová, Praha
Vybíráme z našich publikací

dektime 2018/05

HAVÁRIE KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ SE ZABUDOVANÝM DŘEVEM NA JEDNOPLÁŠŤOVÝCH STŘECHÁCH S POVLAKOVÝMI HYDROIZOLACEMI
Jiří Všohájek, Ing. Ondřej Nečas, Ing. Antonín Žák, Ph.D.

Konstrukční desky z dřevní hmoty jsou snadno dostupným, velmi dobře zpracovatelným materiálem s přijatelnými mechanickými vlastnostmi. Proto jsou hojně používané pro vytváření nosných vrstev střech i pro realizaci jejich detailů. Stále však je třeba si připomínat, že dřevo, jako přírodní materiál, může být náchylné na poškození vlhkostí nebo biologickými faktory na vlhkost vázanými.