Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků
2019
Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

Aktuálně platné Pražské stavební předpisy obsahují několik pravidel pro prostorovou a výškovou regulaci. Především se jedná o §25 až §27 a §29, kde jsou definované výškové hladiny a vzájemné odstupy s odkazem na regulační plán. V §28 je navíc definován tzv. „odstupový úhel“, kterému se budeme věnovat v tomto článku.
PSP a odstupový úhel
Vybíráme z našich referencí

Výrobní závod s kancelářskými, skladovacími a výrobními prostory se bude nacházet na okraji obce. Pro účel stavebního povolení jsme zpracovali studii denního osvětlení. V místnostech s nevyhovujícím denním osvětlením byly navrženy úpravy.

Výrobní areál, Dolní Ředice

Vybíráme z našich publikací
DEKTIME 2005/03 a 04
dektime 2005/03 a 04
  • Konstrukční řešení teras (skladby a detaily)
  • KUTNAR: střešní parkoviště, extrakt rizik
  • asfaltové pásy DEKTRADE
stáhnout DEKTIME 2005/03 a 04