Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků
2012
Ing. Jan Pešta
Hluk v životním prostředí člověka je řešen v Zákoně č. 258/2000 Sb. a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., kde jsou stanoveny hygienické limity hluku. V článku jsou uvedeny některé hlukové limity a způsob jejich stanovení ve formě hlukových studií nebo měřením hluku.
hlukové limity a měření hluku
Vybíráme z našich referencí

Jedná se o polyfunkční objekt v historické části města. Do novostavby 8 podlažního objektu byly včleněny cenné části původního domu a sklepů. V objektu se nově nachází 17 bytových jednotek, komerční prostory a restaurace. V rámci naší činnosti byla vytvořena projektová dokumentace profesí TZB (vytápění, vzduchotechnika, plyn, chlazení).

Residence Soukenická

Vybíráme z našich publikací
DEKTIME 2008/Semináře
dektime 2008-semináře
  • Střechy OASIS Florenc
  • Realizace střechy s provizorní hydroizolační vrstvou
  • Terasa s tepelnou izolací pod stropní konstrukcí
  • Realiazce šikmých střech v systému TOPDEK
číslo je k dispozici pouze pro registrované uživatele programu DEKPARTNER