Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2008
Ing. Tomáš Kupsa

Problematika doby dozvuku je společná pro novostavby i pro rekonstrukce. U návrhu novostavby máme zpravidla více možností, jak ovlivnit výslednou dobu dozvuku vnitřního prostoru, než při úpravách již existujících staveb.

doba dozvuku v tělocvičně
Vybíráme z našich referencí
Měření průvzdušnosti bazénové haly o objemu cca 3000 m3. Termovizní při podtlaku v interiéru jsme lokalizovali netěsnosti ve styku střechy se stěnou a v oknech. Z důvodů velké míry netěsnosti bylo použito zařízení blower-door se 3 ventilátory. Při měření jsme úspěšně vyzkoušeli termovizní měření z exteriéru při přetlaku v interiéru. blower door test se 3 ventilátory ve vstupních dveřích do haly
Vybíráme z našich publikací
Asfaltové pásy leden 2020
Publikace obsahuje konstrukční, materiálová a technologická řešení pro realizaci asfaltových pásů na střechách a ve spodní stavbě. Publikace dále obsahuje definice podkladů a navazujících konstrukcí pro potřeby přejímky staveniště realizačními izolatérskými firmami.