Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Specializované služby ve stavebnictví

Vybíráme z našich článků

2011
Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc.

Rodinný dům se stanovou střechou realizovaný v nedávné době. Náhodou byla na střeše zjištěna místa s nadměrným průhybem dřevěného bednění. Článek se zabývá rozborem příčin poruch v nevětrané střeše s netěsně provedenou parozábranou, návrhem řešení a popisem opravy.

shnilé dřevo ve střeše
Vybíráme z našich referencí

Průzkumy, projektové dokumentace a energetické audity pro revitalizaci devíti panelových bytových domů. Dokumentace byla zpracována za účelem žádosti o dotace v programech OPŽP-IPRM a Zelená úsporám.

komplexní činnost na 9 bytových domech ve Frýdku Místku

Vybíráme z našich publikací
DEKTIME 2012/04
dektime 2012-04
  • Semináře 2012
  • Skladby s materiály DEKTRADE podle ČSN 73 0810 Z1
  • Revitalizace střechy bytového domu
  • DOOR FAN TEST - prostorová zkouška těsnosti pro zajištění účinnosti plynového stabilního hasícího zařízení
  • Zatékání přes konstrukci světlíku
stáhnout DEKTIME 2012/04

 

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů