Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2012
Ing. Tomáš Kupsa

V Atelieru DEK se snažíme u vybraných staveb ověřovat výsledky našich vyprojektovaných řešení v praxi. V článku je uveden příklad porovnání teoretických výsledků v energetickém auditu na objekt ZŠ a MŠ v Libavském Údolí s reálnou spotřebou objektu po provedení, v energetickém auditu navržených, opatření.

porovnání energ. auditu se skutečností
Vybíráme z našich referencí

Průkaz ENB pro rekonstrukci objektu společnosti Remarktplast s.r.o.. Na stávající dvoupodlažní objekt je navržena nástavba dalšího patra, kam budou přesunuty dílny a sklady z 2.NP, v nově vzniklých prostorách pak budou zřízeny kanceláře a laboratoře.

hala v bohuslavicích
Vybíráme z našich publikací

dektime 2016/01

REKONSTRUKCE FASÁDY HISTORICKÉHO OBJEKTU V OSTRAVĚ
Ing. Jiří Vilášek

Nebývá tak časté, aby se na území Ostravy rekonstruoval objekt historické hodnoty. Jedním takovým byla modernistická budova sídla Okresního sociálně-zdravotního ústavu, vystavěná v třicátých letech dvacátého století. Článek popisuje rekonstrukci fasády tohoto objektu.