Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2007
Ing. Ctibor Hůlka

V článku jsou zkompletovány a porovnány požadavky na tepelný odpor konstrukcí tak, jak se vyvíjely v českých technických normách od roku 1962. Zároveň se v článku hovoří o vývoji závaznosti těchto požadavků a vše je vztaženo k současnosti.

vývoj tepelnětechnických požadavků
Vybíráme z našich referencí

Pro majitele objektu bylo provedeno prověření technického stavu společných prostor, konstrukcí a technického zařízení. Na základě zjištěného stavu byl zpracován koncepční návrh nápravných opatření, orientační nacenění navržených nápravných opatření a byly určeny priority opravy. Výstupem byl technický audit s podrobnou fotodokumentací z provedených kontrol.

Bytový dům, ul. K Lesu, Praha
Vybíráme z našich publikací
šikmé střechy, část B červenec 2008
Konstrukční, materiálová a technologická řešení pro realizaci šikmých střech. Navržená řešení vychází z odborné literatury a zkušeností kolektivu pracovníků ATELIERU DEK a společnosti DEK z projektování a dozorů realizací šikmých střech.

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů