Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2006
Ing. Viktor Zwiener, Ph.D., Ing. Ctibor Hůlka
V článku jsou uvedeny základní informace o měření průvzdušnosti budov metodou blower door. Jedná se především o legislativní rámec, k čemu se měření používá a jak se provádí. Současně jsou uvedeny i základní metody odhalování netěsností.

blower door test - metoda tlakového spádu
Vybíráme z našich referencí
Tělocvična základní školy vykazuje nevyhovující parametry prostorové akustiky, což velmi znepříjemňuje její užívání. Bylo provedeno měření doby dozvuku ve stávajícím stavu. Na základě tohoto měření byl sestaven výpočtový model daného prostoru. Následně byl navržen souhrn stavebních úprav vedoucí ke splnění požadavků na dobu dozvuku dle platné legislativy. řešení prostorové akustiky v tělocvičně
Vybíráme z našich publikací

dektime 2019-02

HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM DUALDEK VE SPODNÍ STAVBĚ A NA TERASE – ODPOVĚDI NA OTÁZKY, KTERÉ ZAZNĚLY NA SEMINÁŘÍCH DEK 2019
Ing. Jan Matička

Začátkem roku 2019 ve dvanácti městech proběhly Semináře DEK 2019. V tomto článku odpovídáme na dotazy k přednáškám ing. Libora Koubka z Prahy a ing. Jana Svobody z Hradce Králové. Obě přednášky se týkaly použití hydroizolačního systému DUALDEK.