Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2011
Ing. Tomáš Kupsa

Energetická studie šetří především peníze, protože ukáže, do jakých opatření je třeba je efektivně vložit. Energetická studie nemá pevně předepsanou strukturu, proto je zaměřena přesně dle konkrétního požadavku investora.

energetické studie
Vybíráme z našich referencí
Předmětem hlukové studie byly dva z plánovaného souboru čtyř bytových domů v lokalitě Horní Počernice. Ve studii byl posouzen vliv hluku ze silniční dopravy (dálnice D11). Hygienický limity nebyly v denní době výpočtově v žádném místě prokazatelně překročen. V noční době jsou byly v některých bodech hodnoty překročeny, ale byla navržená opatření pro zajištění vyhovujícího stavu. hluk z dálnice D11
Vybíráme z našich publikací
DEKTIME 2008/Semináře
dektime 2008-semináře
  • Střechy OASIS Florenc
  • Realizace střechy s provizorní hydroizolační vrstvou
  • Terasa s tepelnou izolací pod stropní konstrukcí
  • Realiazce šikmých střech v systému TOPDEK
číslo je k dispozici pouze pro registrované uživatele programu DEKPARTNER