Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2011
Ing. Jiří Tokar

Představení revidované ČSN 73 1901:2011 Navrhovaní střech technické veřejnosti. Použití normy je v článku ukázáno na problematice návrhu střech na namáhaní sněhem, ledem a námrazou.

navrhování střech dle nové ČSN 73 1901
Vybíráme z našich referencí
V obou případech byla zpracována hluková studie na úrovni šíření hluku z provozu čistírny odpadních vod do okolí. Posouzení splnění hygienických limitů hluku dle NV 148/2006 SB. bylo provedeno v chráněném venkovním prostoru nejbližších chráněných venkovních prostorů obytných staveb. hluk z provozu ČOV
Vybíráme z našich publikací
ALKORPLAN - bazénové fólie červen 2021
Příručka je určena především pro prováděcí izolatérské organizace jako pomůcka pro realizaci bazénové fólie ALKORPLAN, včetně doplňkového sortimentu.