Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků
2011
Ing. Luboš Káně

Během desetiletého užívání normy ČSN P 73 0600:2000 se ukázalo, že norma je velmi potřebná, zvláště pro projektanty. V článku jsou uvedeny záměry a průběh revize normy a představení pomůcky pro návrh a posouzení hydroizolací staveb, která bude tvořit přílohu této normy.
revize ČSN P 73 0600
Vybíráme z našich referencí

Výrobní hala č. 21 vyhybkárny v Prostějově. Při opravě byla zateplena střecha a byly opraveny střešní světlíky. Výrazné tepelné mosty a úniky tepla byly lokalizovány v oplechování světlíků.

termogram soklu
Vybíráme z našich publikací

dektime 2018/03

OBNOVA HYDROIZOLACE PLOCHÉ STŘECHY VÝROBNÍ HALY
Ing. Daniel Mašlár

Jak jsme vás informovali v DEKTIME 03/2014, provedli v předchozích letech pracovníci ATELIERU DEK praktické zkoušky obnovy hydroizolační funkce plochých střech s povlakovou hydroizolací z asfaltových pásů. V rámci tohoto interního výzkumu byly testovány různé varianty spojení dodatečné vrstvy z asfaltového pásu s povrchem původního asfaltového pásu s břidličným posypem.