Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2011
Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.,  Ing. Leoš Martiš

V současné době převládají ve výstavbě pasivních a nízkoenergetických objektů domy rodinné. Stále častěji se ale lze setkat s tímto standardem také u objektů administrativních nebo bytových. V článku jsou shrnuty závěry z jednoho z nejrozsáhlejších měření vzduchotěsnosti metodou blower door.

vzduchotěsnost bytových domů
Vybíráme z našich referencí

Úkolem projektové dokumentace bylo řešení opravy střechy garáží. Toho bylo docíleno pomocí realizace nové hydroizolační i tepelně-izolační vrstvy. Původní vizuální ráz střechy byl zachován díky použití stejného typu hydroizolační vrstvy jako v původní skladbě. Při realizaci opravy vykonáván autorský dozor

Objekt garáží Prosek AB3
Vybíráme z našich publikací
dektime 2019/10 SKLADBY PODLAH S TEPLOVODNÍM VYTÁPĚNÍM
Ing. Lukáš Rundt
Podlaha s teplovodním vytápěním se typicky skládá z nosné, hydroizolační, tepelně izolační, zvukově izolační, montážní, roznášecí, separační a nášlapné vrstvy. V první části článku si popíšeme, co musí jednotlivé vrstvy konstrukce od té nejspodnější po tu nejvrchnější podle platných technických předpisů splňovat. V druhé části jsou prezentovány systémy pokládky teplovodního vytápění, které těmto kritériím vyhoví.