Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2005
Ing. Antonín Žák

Navrhování střech nevytápěných zimních stadionů spočívá zejména v zabránění vzniku povrchové kondenzace na spodním líci střešní konstrukce, v minimalizaci energetických ztrát a ve správné volbě dimenzí a vlastností materiálů použitých ve skladbě střechy. 

střechy neklimatizovaných zimních stadionů
Vybíráme z našich referencí

V roce 2007 jsme v objektu prováděli měření denního osvětlení. Majitel chtěl zbudovat v jedné lodi haly třídicí linku tonerů s trvalými pracovišti. Hala nebyla pro tyto účely dimenzována. Doplnění střešních světlíků by bylo neekonomické. Navrhli jsme rozmístění jednotlivých pracovišť a rozmístění nových svítidel umělého osvětlení dle ČSN EN12464-1. Provedli jsem měření. Více v tomto článku.

Třídicí linka tonerů

Vybíráme z našich publikací
DEKTIME 2010/02
dektime 2010-02
  • Rekonstrukce fasády z Boletických panelů technologií DEKMETAL
  • Technické parametry a použití textilie FILTEK
  • Vzduchotěsnost dřevostaveb v souvislostech
  • Termoprecipitace a její vliv na kvalitu povrchů fasád
  • Zavěšené větrané fasády s kamenným obkladem
stáhnout DEKTIME 2010/02