Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2011
Ing. Jiří Tokar

Představení revidované ČSN 73 1901:2011 Navrhovaní střech technické veřejnosti. Použití normy je v článku ukázáno na problematice návrhu střech na namáhaní sněhem, ledem a námrazou.

navrhování střech dle nové ČSN 73 1901
Vybíráme z našich referencí

Předmětem PD byla střecha bytového domu na Praze 13 - Stodůlky. Objekt je půdorysně ve tvaru lomeného oblouku o rozměrech cca 16 x 60 m. Celý objekt má 5 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží. Střecha je zde koncipována jako plochá jednoplášťová, nepochůzná. Stavba řešila zateplení střechy a obnovu její hydroizolační funkce a související úpravy.

Bytový dům, ul. Melodická, Praha 5
Vybíráme z našich publikací
dektime 2018-09 NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO TĚLOVÝCHOVNÉHO ZAŘÍZENÍ V BRNĚ – ŽABOVŘESKÁCH, S HYDROIZOLAČNÍM SYSTÉMEM DUALDEK
Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D., DPEA

Původní přízemní malá tělocvična základní školy kapacitně nevyhovovala a byla ve špatném stavebně technickém stavu, proto bylo rozhodnuto o jejím odstranění a následné výstavbě nového víceúčelového tělovýchovného zařízení.