Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2015
Ing. Eva Sýkorová

Pro kolaudaci kancelářských a vzdělávacích prostor se požaduje doložení vyhovujícího umělého osvětlení. V takovém případě by měla měření provést akreditovaná zkušební laboratoř nebo úřední měřič. Před samotnou montáží a měřením by měl být proveden návrh osvětlovací soustavy. Nás zajímal, zda a jaký může být rozdíl mezi vypočtenými a změřenými hodnotami.

Umělé osvětlení - výpočty a měření
Vybíráme z našich referencí

Budova byla postavena na přelomu 80. a 90. le a je v původním stavu. Objekt byl posouzen v stávajícím stave z hlediska energetické hospodárnosti. V důsledku nevyhovujícího stavu z hlediska celkové energetické náročnosti objektu byla navrhnuta opatření, která posunula objekt do energetické třídy splňující minimální požadavek na rekonstruovanou budovu (horní hranice energetické třídy C).

mateřská škola úsměv
Vybíráme z našich publikací
DEKTIME 2008/03
dektime 2008-03
  • Sníh kontra stavba 2
  • Hydroizolační systém DUALDEK prováděný z interiéru
  • Koordinátor BOZP na staveništi
  • Havária strechy vplyvom zaťaženia vetrom
  • Tepelná izolace DEKPIR TOP 023
stáhnout DEKTIME 2008/03