Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2017
Ing. Luboš Káně

Zajímavou, leč dost drahou zkušenost získal jeden stavebník rodinného domu v obci blízko Prahy. Koupil si starší domek ve svahu, u kterého byla připravena základová deska pro zamýšlené rozšíření domu. Na okraji desky ke svahu stála v době koupě domu betonová opěrná zeď. Nový majitel využil základy pro novou přístavbu.

Chybné založení přístavby

Vybíráme z našich referencí
Odborný posudek ploché dvouplášťové střechy byl zpracován za účelem ověření skutečného stavu střechy a stanovení příčin vlhkostních poruch včetně návrhu řešení jejich eliminace. střecha KRP
Vybíráme z našich publikací
DEKTIME 2014/01
dektime 2014-01
  • Úskalí rekonstrukcí plochých střech s kompletním odebráním původních vrstev
  • Rekonstrukce pochůzné terasy Galerie Mánes
  • Vliv volby tepelného izolantu na vybrané užitné vlastnosti skladeb plochých střech
  • Zatékání do objektů funkčními spárami oken
stáhnout DEKTIME 2014/01