Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků
2015
Ing. Roman Pavelka

V případech, kdy navrhujeme nebo se spolupodílíme na řešení prostorové akustiky složitějších prostorů, se vždy snažíme o to, abychom po realizaci stavby získali zpětnou vazbu a ověřili si zda námi navržené řešení bylo funkční.
Doba dozvuku v aule
Vybíráme z našich referencí
Návrh úprav pro snížení přenosu hluku z provozu kachní farmy. Hluk způsobují čtyři ventilátory umístěné na jižní fasádě a jeden na severní fasádě. Po provedení opatření jsme zajistili měření hluku pro prokázání dodržení hygienického limitu v okolních chráněných venkovních prostorech staveb. situace s kachní farmou jako zdrojem hluku
Vybíráme z našich publikací

dektime 2019-03

SPRÁVNÝ ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ A JEJICH OPTIMALIZACE
Ing. Vladimír Panák, Ing. Ondřej Šimáček

Mám na to postavit si dům? Každý investor stojí před otázkou správného stanovení finančních nákladů na realizaci svého snu. Aby dal plánům konkrétnější obrysy a mohl je začít realizovat, potřebuje si zajistit dostatek finančních prostředků. A tady se setkává s prvními potřebami kvalifikovaně odhadnout cenu stavby.

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů