Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2008
Ing. Leoš Martiš

Nová Vyhláška č. 23/2008 sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, vstoupila v platnost 1.7. 2008. Vyhláška zavádí názvosloví a technické požadavky evropských norem do české technické požární normalizace a stanovuje technické podmínky požární ochrany pro navrhování, provádění a užívání stavby.

Požární ochrana staveb
Vybíráme z našich referencí
Náplní akustické studie bylo posouzení zvukové izolace vnitřních dělících konstrukcí a obvodového pláště objektu dle požadavků ČSN 73 0532 a dále posouzení hluku ze stacionárních zdrojů uvnitř objektu na vnitřní chráněné prostory dle požadavků nařízení vlády 148/2006 Sb. centrální dispečerské pracoviště - akustika
Vybíráme z našich publikací
DEKTIME 2007/Semináře
dektime 2007 semináře
  • Návrh a realizace střechy zimního stadionu
  • Dvojitý hydroizolační systém DEKTRADE DUALDEK ve spodní stavbě a vegetační střeše
  • Zkoušky těsnosti povlakové hydroizolace na plochých střechách
  • Revize ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební
číslo je k dispozici pouze pro registrované uživatele programu DEKPARTNER

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů