Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2011
Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc.

Rodinný dům se stanovou střechou realizovaný v nedávné době. Náhodou byla na střeše zjištěna místa s nadměrným průhybem dřevěného bednění. Článek se zabývá rozborem příčin poruch v nevětrané střeše s netěsně provedenou parozábranou, návrhem řešení a popisem opravy.

shnilé dřevo ve střeše
Vybíráme z našich referencí
Dřevostavba rodinného domu v konstrukčním systému DEKHOME D. Objekt má pouze přirozené větrání a blower-door test byl proveden před zaklopením parotěsnící vrstvy Airstop. Průvzdušnost obálky (n50 = 0,5 h-1) s velkou rezervou splnila doporučení ČSN 73 0540-2:2007 pro objekty s přirozeným větráním (4,5 h-1). blower door test dekhome d

 

Vybíráme z našich publikací
DEKTIME 2007/06
dektime 2007-06
  • Návštěva pily DEKWOOD
  • Kvalita dřeva pro stavební konstrukce
  • Dokumentace častých vad víceplášťových střech s lehkým dolním pláštěm
  • Aktivní účast České republiky v procesu evropské normalizace
  • Ochrana ptactva při stavebních úpravách budov
stáhnout DEKTIME 2007/06