Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2006
Ing. Martin Varga, Ing. Ctibor Hůlka

Náklady na vytápění bytových objektů se v důsledku stoupání cen energií neustále zvyšují. Tato skutečnost by měla vést k realizaci takových bytových objektů a opatření při rekonstrukcích, aby náklady na vytápění byly co nejmenší. Přitom musí být zachována ekonomická návratnost pořízení takovéto stavby nebo rekonstrukce.

využití rekuperace pro úspory tepla
Vybíráme z našich referencí
V areálu se provádí povrchová úprava výrobků s použitím organických rozpouštědel a bylo plánované rozšíření výroby lakovny. Pro tento účel měla být instalována nová lakovací linka. Vypracovali jsme rozptylovou studii, která prokázal, že imisní příspěvek bude nízký. lakovna - mapa
Vybíráme z našich publikací
DEKTIME 2008/Semináře
dektime 2008-semináře
  • Střechy OASIS Florenc
  • Realizace střechy s provizorní hydroizolační vrstvou
  • Terasa s tepelnou izolací pod stropní konstrukcí
  • Realiazce šikmých střech v systému TOPDEK
číslo je k dispozici pouze pro registrované uživatele programu DEKPARTNER