Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2020
Ing. Daniela Danešová

Certifikace budov z hlediska trvale udržitelného rozvoje BREEAM je používaná v 86 zemích světa. V České republice máme k datu 14.8.2020 třista osm budov certifikovaných v systému BREEAM. To je o 306 více než v roce 2012, kdy jsme o tématu psali poprvé. Jde o obrovský nárůst, který dobře ukazuje vzestupný trend v oblasti trvale udržitelného stavění.

co nového v BREEAM
Vybíráme z našich referencí

Prověření stavu vybraných konstrukcí objektu (střechy, fasády, spodní stavba, statika, technické zařízení budov) s následným posouzení jejich stavu, vyhodnocením rizik a určením priorit oprav. Na závěr byl zpracován koncepční návrh nápravných opatření včetně odborného odhadu ceny. Součástí navazujících činností bylo zpracování zadání pro výběr koncesionáře a pasport objektu.

Nemocnice na Homolce – Oddělení nukleární medicíny a PET centrum
Vybíráme z našich publikací
DEKTIME 2012/03
dektime 2012-03
  • Retenční schopnost vegetačních střech
  • Optimalizace návrhu rodinného domu II – optimalizace systému vytápění a přípravy teplé vody
  • BREEAM a LEED certifikace z hlediska udržitelného rozvoje
  • Rekonstrukce střech komplexu bytových domů v Brně
stáhnout DEKTIME 2012/03