Není požadavek na vnitřní povrchovou teplotu již nadbytečný?