Technické a právní pojmy pro klasifikaci problémů staveb