ČSN 73 1901 příloha J – Zkušební metodika pro stanovení přítomnosti netěsností a neutěsněných spár v obvodových konstrukcích