DEKPANEL D z hlediska akustiky – vliv různých souvrství na vnějším a vnitřním povrchu