LCA (analýza životního cyklu) a EPD (environmentální prohlášení o produktu)