Prostorová akustika v aule Vědeckovýzkumného areálu PdF UP v Olomouci