Porovnání vypočítaných a změřených hodnot udržované osvětlenosti v učebně