Hodnocení vnitřního zateplení s použitím kapilárně aktivních materiálů