Přetlumený divadelní sál – náprava prostorové akustiky