Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Základní informace

Značka ATELIER DEK zastřešuje od roku 1997 technické specialisty v holdingu DEK a.s. - ve Stavebninách DEK a.s. působí pod touto značkou konzultační technici v regionech, v servisní firmě DEK a.s. technici pro stavební materiály a technici výzkumu a vývoje, značku užívají i projektanti, experti a znalci firmy DEKPROJEKT s.r.o.. Pod hlavičkou ATELIER DEK probíhá vývoj a výzkum, poradenství a projektování hydroizolačních, tepelněizolačních konstrukcí staveb a specializované činnosti v oblasti diagnostiky poruch staveb, hydroizolační techniky, stavební fyziky a energetiky.

Představení společnosti (PDF) Company presentation (PDF)
ATELIER-DEK CZ ATELIER-DEK EN
ATELIER DEK
ceník vybraných komerčních služeb
ceník vybraných komerčních služeb

Všichni pracovníci Atelieru DEK se průběžně vzdělávají, společně sdílejí získané praktické poznatky, publikují v odborných časopisech, přednášejí na konferencích, podílejí se na výuce odborných předmětů na odborných školách různých stupňů. Všichni ve své specializaci patří ke špičkovým odborníkům, mnozí se podílejí na činnosti technických normalizačních komisí a odborných společností.

Atelieru DEK působí několik soudních znalců, autorizovaných inženýrů a energetických expertů. Atelier DEK spolupracuje se znaleckou kanceláří Doc. Kutnara.

Konzultační technici v regionech

 • Zajišťují technické konzultace na stavbě pro realizační firmy a řemeslníky k zabudování produktů skupiny DEK, technické návrhy u projektantů k projektům izolačních konstrukcí z materiálů skupiny DEK prostřednictvím programu DEKPARTNER a technické poradenství pro obchodní složky skupiny DEK.
 • Při každodenním působení na stavbách shromažďují poznatky o funkčnosti různých konstrukčních a materiálových řešení a o technologických postupech, ty sdílejí se všemi techniky Atelieru DEK.
 • Zprostředkovávají činnosti společnosti DEKPROJEKT s.r.o. ve svěřeném regionu.
 • Spolupracují na tvorbě technických podkladů a vývoji nových skladeb DEK.
 • Přednáší na školách a odborných konferencích, publikují odborné články, školí realizační firmy.

Technici pro stavební materiály

 • Zajišťují akceptaci nového sortimentu, ověřování jeho parametrů a dokumenty pro jeho prodej.
 • Zajišťují průběžnou kontrolu kvality a použitelnosti výrobků DEK, zodpovídají za plnění požadavků Zákona 22/1997 Sb.
 • Zjišťují hodnoty technických parametrů nejen jednotlivých výrobků DEK, ale také celých skladeb a konstrukcí navržených v Atelieru DEK.
 • Zodpovídají za tvorbu technických listů výrobků, konstrukcí a skladeb DEK, za tvorbu technické části Katalogu DEK, montážních návodů a projekčních příruček.
 • Podílejí se na vývoji materiálů, konstrukcí a skladeb DEK.

Technici výzkumu a vývoje

 • Vyhledávají a testují spolehlivá technická řešení, stavební materiály a stavební technologie.
 • Podílejí se na návrhu a ověřování nových řešení skladeb a konstrukcí DEK.
 • Testují proveditelnost, funkčnost a trvanlivost navržených řešení. Pro tyto testy navrhují metody a zkušební zařízení.

Projektanti a experti DEKPROJEKT

 • Poskytují specializované projekty, posudky, studie, certifikaci staveb, technické dozory, diagnostiku staveb a další speciální služby pro investory, projektanty a izolační firmy.
 • Pod společností DEKPROJEKT také působí Znalecká kancelář a Akreditovaná zkušební laboratoř.

Pracovníci Atelieru DEK

pracovníci atelieru dek

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů