Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

ROČNÍK 2019

Odběr odborných článku DEKTIME
  • Odborné články DEKTIME jsou do roku 2015 k dispozici ve formátu PDF na tomto webu
  • Od roku 2016 jsou odborné články DEKTIME pravidelně zasílány na registrované emaily
  • Pokud jste neregistrovaný projektant nebo architekt a máte zájem články odebírat, registrujte se prosím na www.dekpartner.cz.
  • Pokud nejste projektant nebo architekt a máte také zájem tyto články dostávat, vyplňte prosím tento jednoduchý formulář.
dektime 2019/10 SKLADBY PODLAH S TEPLOVODNÍM VYTÁPĚNÍM
Ing. Lukáš Rundt
Podlaha s teplovodním vytápěním se typicky skládá z nosné, hydroizolační, tepelně izolační, zvukově izolační, montážní, roznášecí, separační a nášlapné vrstvy. V první části článku si popíšeme, co musí jednotlivé vrstvy konstrukce od té nejspodnější po tu nejvrchnější podle platných technických předpisů splňovat. V druhé části jsou prezentovány systémy pokládky teplovodního vytápění, které těmto kritériím vyhoví. 
dektiem 2019/09 INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ SKLADEB STĚN ROUBENÝCH STAVEB
Ing. Vojtěch Martinek, Ing. Sylvia Svobodová
Původní řešení roubenek s použitím nesušeného rostlého dřeva má několik nevýhod. Mokré dřevo musí vyschnout a může trvat i několik let, než se hmotnostní vlhkost mokrého řeziva ustálí na rovnovážné hodnotě. Po tuto dobu dochází k postupnému sedání stavby, které se v závislosti na počáteční vlhkosti dřeva pohybuje mezi 5 až 10 % (150 až 300 mm na 3 m výšky stěny).
dektime 2019/08 POUŽITÍ PU LEPIDEL PRO STABILIZACI VRSTEV STŘECH
Ing. Tomáš Kafka
Stabilizace vrstev střechy s povlakovu hydroizolací se dimenzuje na účinky sání větru, eliminaci negativních účinků objemových změn a v případě větších sklonů (obvykle od 5°) také proti posunu vrstev vlivem gravitace. Lepení má letitou tradici v používání rozehřátého asfaltu.
dektime 2019/07

HLEDÁNÍ STŘEŠNÍCH PVC-P FÓLIÍ
Ing. Jaroslav Nádvorník

Střešní hydroizolační fólie jsou jednou z variant materiálového řešení povlakových hydroizolací střech. Nejčastěji se uplatňují na objektech velkého rozsahu, obchodních, skladovacích a administrativních budovách. Rozšiřuje se ale jejich použití i na objektech menších, jako bytové a rodinné domy.
dektime 2019/06 HUTNÍCÍ TECHNIKA VE STAVEBNÍ PRAXI
Ing. Zdeněk Plecháč
Z českých luhů a hájů: V našem okolí se setkáváme s relativně běžnými situacemi propadlých chodníků, cest, parkovišť, venkovních ploch a stavebních zásypů různého typu. Někde je nevhodný podklad, někde možná bylo zatížení příliš velké, ale ve všech případech byl podklad nedostatečně zhutněn.
dektime 2019-05

UMISŤOVÁNÍ ELEKTROINSTALACÍ V BYTECH A RODINNÝCH DOMECH
Jindřich Roedl

Základní normou pro návrh uložení kabelového vedení ve stavbách je ČSN 33 2130 ed. 3. Uložení elektrických vedení do země, podlahy a stropu řeší ČSN 33 2000-5-51 ed. 2. Samostatnou instalaci kabelového vedení ve stavbě musí provádět osoba způsobilá dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. s odpovídajícím paragrafem.

dektime 2019-04

PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY – ODSTUPOVÝ ÚHEL VERSUS DENNÍ OSVĚTLENÍ
Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

Aktuálně platné Pražské stavební předpisy obsahují několik pravidel pro prostorovou a výškovou regulaci. Především se jedná o §25 až §27 a §29, kde jsou definované výškové hladiny a vzájemné odstupy s odkazem na regulační plán. V §28 je navíc definován tzv. „odstupový úhel“, o kterém pojednává tento článek.

dektime 2019-03

SPRÁVNÝ ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ A JEJICH OPTIMALIZACE
Ing. Vladimír Panák, Ing. Ondřej Šimáček

Mám na to postavit si dům? Každý investor stojí před otázkou správného stanovení finančních nákladů na realizaci svého snu. Aby dal plánům konkrétnější obrysy a mohl je začít realizovat, potřebuje si zajistit dostatek finančních prostředků. A tady se setkává s prvními potřebami kvalifikovaně odhadnout cenu stavby.

dektime 2019-02

HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM DUALDEK VE SPODNÍ STAVBĚ A NA TERASE – ODPOVĚDI NA OTÁZKY, KTERÉ ZAZNĚLY NA SEMINÁŘÍCH DEK 2019
Ing. Jan Matička

Začátkem roku 2019 ve dvanácti městech proběhly Semináře DEK 2019. V tomto článku odpovídáme na dotazy k přednáškám ing. Libora Koubka z Prahy a ing. Jana Svobody z Hradce Králové. Obě přednášky se týkaly použití hydroizolačního systému DUALDEK.