Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

ROČNÍK 2019

dektime 2019-05

UMISŤOVÁNÍ ELEKTROINSTALACÍ V BYTECH A RODINNÝCH DOMECH
Jindřich Roedl

Základní normou pro návrh uložení kabelového vedení ve stavbách je ČSN 33 2130 ed. 3. Uložení elektrických vedení do země, podlahy a stropu řeší ČSN 33 2000-5-51 ed. 2. Samostatnou instalaci kabelového vedení ve stavbě musí provádět osoba způsobilá dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. s odpovídajícím paragrafem.

dektime 2019-04

PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY – ODSTUPOVÝ ÚHEL VERSUS DENNÍ OSVĚTLENÍ
Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

Aktuálně platné Pražské stavební předpisy obsahují několik pravidel pro prostorovou a výškovou regulaci. Především se jedná o §25 až §27 a §29, kde jsou definované výškové hladiny a vzájemné odstupy s odkazem na regulační plán. V §28 je navíc definován tzv. „odstupový úhel“, o kterém pojednává tento článek.

dektime 2019-03

SPRÁVNÝ ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ A JEJICH OPTIMALIZACE
Ing. Vladimír Panák, Ing. Ondřej Šimáček

Mám na to postavit si dům? Každý investor stojí před otázkou správného stanovení finančních nákladů na realizaci svého snu. Aby dal plánům konkrétnější obrysy a mohl je začít realizovat, potřebuje si zajistit dostatek finančních prostředků. A tady se setkává s prvními potřebami kvalifikovaně odhadnout cenu stavby.

dektime 2019-02

HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM DUALDEK VE SPODNÍ STAVBĚ A NA TERASE – ODPOVĚDI NA OTÁZKY, KTERÉ ZAZNĚLY NA SEMINÁŘÍCH DEK 2019
Ing. Jan Matička

Začátkem roku 2019 ve dvanácti městech proběhly Semináře DEK 2019. V tomto článku odpovídáme na dotazy k přednáškám ing. Libora Koubka z Prahy a ing. Jana Svobody z Hradce Králové. Obě přednášky se týkaly použití hydroizolačního systému DUALDEK.

dektime 2019 - sborník přednášek

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK
kolektiv autorů

Sborník obsahuje články vzniklé na základě přednášek, které byly připraveny pro SEMINÁŘE DEK 2019. Seznam článků ve sborníku je zde. Sborník je k dispozici ve formátům PDF členům registrovaným v programu DEKPARNTER (www.dekpartner.cz).

dektime 2019-01 MILIÓNOVÁ SANACE SUTERÉNU RODINNÉHO DOMU
Ing. Jan Matička
Majitelé rodinného domu poptali u stavební firmy rekonstrukci suterénu svého domu. Suterén byl značně zasažen vlhkostí, podlahy suterénu byly vyduté a poškozené. Stavební firma se nepustila do bezhlavého oceňování výměny podlah a opravy omítek, požadovala posoudit příčiny stavu suterénu a podrobný projekt s odstraněním poruch a jejich příčin ve všech souvislostech.

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů