Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Energetika (audity, PENB)

Obecní úřad Tisá

Rekonstrukce zdroje tepla pro objekt obecního úřadu. Předmětem činnosti bylo zhotovení projektové dokumentace vytápění a MaR v rozsahu DSP a DPS. Novým zdrojem tepla je navržena kaskáda tepelných čerpadel 3x25 kW. Součástí akce bylo rovněž zpracování energetického posudku pro potřeby žádosti o dotaci z programu OPŽP.

Obecní úřad Tisá

Bytový dům Hodkovičky, Praha 4

Novostavba bytového domu děleného na čtyři sekce (C, D, E, F). Objekt má 6 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Celkem je v objektu umístěno 106 bytových jednotek. V podzemních podlažích jsou umístěny garáže. V rámci zakázky byl řešen průkaz ENB, projektová dokumentace vytápění a vzduchotechniky v rozsahu DSP a DVZ.

Bytový dům Hodkovičky

ZŠ Bezručova, ul. Bezručova, Městec Králové

Rekonstrukce zdroje tepla pro objekt základní školy. Zhotovení projektové dokumentace nové plynové kotelny III. kategorie o výkonu 300 kW, zajišťující vytápění objektu školy. Součástí akce bylo rovněž zpracování energetického posudku pro potřeby žádosti o dotaci z programu OPŽP a autorský dozor stavby.

ZŠ Bezručova

Energetické hospodářství ČEVAK a.s.

Vypracovali jsme energetický audit energetického hospodářství vodohospodářské společnosti ČEVAK a.s., dále byly zpracovány energetické audity pro nemovitosti v majetku společnosti. Hodnoceny byly jednak administrativní objekty, ale také např. jednotlivé čistírny odpadních vod.

Energeticke hospodarstvi CEVAK
Rodinný dům Židlochovice

Pro ověření návrhu prosklené střechy obývacího pokoje rekonstruovaného rodinného domu jsme provedli posouzení tepelné stability místnosti v letním období pomocí programu DesignBuilder. Díky průběžným konzultacím s projektantem jsme dosáhli optimalizace jeho návrhu, výpočet posloužil zároveň jako podklad pro návrh chlazení pro udržení tepelné pohody v posuzované místnosti.

Rodinný dům Židlochovice
Aspira Business Centre

Vypracování vybraných studií pro potřeby certifikací BREEAM a LEED pro administrativní budovu Aspira Business Centre. Budova jako první získala oba nejrozšířenější certifikáty udržitelnosti budov. Dodány byly služby v oblasti energetiky, tepelného komfortu, termodiagnostiky, denního osvětlení, ekologie a LCA.

Aspira Business Centre
P3 Park Horní Počernice - Hala X
Služby zahrnovaly dodání certifikace na klíč pro novostavbu distribuční haly v Horních Počernicích. Služby zahrnovaly jak samotnou certifikaci typu Core and Shell dle manuálu BREEAM International New Construction, tak i zpracování odborných studií (akustika, osvětlení, teptech, energetika) pro zisk požadovaného stupně hodnocení a nezbytných konzultačních služeb. P3 Park Horní Počernice - Hala X
Jaguar Land Rover - Training Centre

Vypracování vybraných studií pro potřeby certifikace BREEAM pro tréninkové centrum výrobního závodu Jaguar Land Rover v Nitře. Jedná se o jednopodlažní budovu kompaktního tvaru sloužící pro školení nových a stávajících zaměstnanců. Byly dodány služby z oblasti energetiky, tepelného komfortu, nákladů životního cyklu a LCA.

Jaguar Land Rover - Training Centre
Administrativní budova Nordica, Ostrava

Byl vypracován energetický audit pro administrativní budovu Nordica v Ostravě, která získala certifikaci programu Green Building. V rámci auditu bylo provedeno zhodnocení stávajícího využívání energií v hodnoceném objektu, které bylo podkladem pro návrh vhodných energeticky úsporných opatření a jejich následné ekonomické a ekologické hodnocení.

Nordica Ostrava
12. Základní škola Kladno

Byl vypracován energetický posudek pro žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na zateplení pavilonů základní školy a instalaci vzduchotechnických jednotek s rekuperací v učebnách.

12. Základní škola Kladno