Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Certifikace (BREEAM,LEED)

Pro certifikační systémy BREEAM (britský), LEED (americký) a SBToolCZ (český) nabízíme:

Zpracování dílčích odborných zpráv pro uvedené typy certifikace

  • naší specialisté na energetiku, ekologii a vnitřní prostředí budov (tepelná technika, větrání, osvětlení, akustika, kvalita vzduchu vpod.) zpracují potřebné dokumenty
  • modifikace dokumentů vyžadovaných českou legislativou, které lze v některých případech použít (úspora nákladů)

Zajištění samotného procesu certifikace pro BREEAM, LEED a SBToolCZ

  • komplexní poradenství a koordinační činnosti pro vypracování dokumentace potřebné pro účely certifi kace
  • máme ve svých řadách specialisty na všechny 3 typy certifikace

Poradenská a konzultační činnost pro uvedené typy certifikace

  • optimalizace projektu pro dosažení nejlepšího možného výsledku certifikace
  • s optimalizací je důležité začít v samotném začátku projekčních prací

Další informace k certifikačním systémum a naše zkušenosti se zpracováním jsou uvedeny v článcích:

Program DesignBuilder

Od roku 2012 jsme oficiálním distributorem programu DesignBuilder pro Českou republiku, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Více informací o programu jsou na samostatném webu www.designbuilder.cz.

 

ODBORNÝ GARANT:
Ing. Daniela Danešová
BREEAM assessor
BREEAM International
BREEAM In-Use Auditor
specialista a koordinátor BREEAM / LEED
info@atelier-dek.cz

KONTAKTY:

Ing. Petr Kocián
BREEAM AP / LEED koordinátor
Tel.: +420 733 168 134
petr.kocian@dek-cz.com
 

Obchodní informace
 
obchodní informace

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů