Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Energetické audity, posudky, štítky, průkazy ENB,

Energetické dokumenty dle platné legislativy:

Vypracováváme všechny běžné energetické dokumenty dle platné legislativy. Naše společnost vlastní příslušné autorizace a oprávnění. Jedná se především o tyto dokumenty:

 • průkazy energetické náročnosti budov dle Vyhlášky 264/2020 Sb. (PENB)  
 • energetické audity dle Vyhlášky 140/2021 Sb.
 • energetické posudky dle Vyhlášky 141/2021 Sb.
 • energetické štítky obálky budovy dle ČSN 73 0540-2

Uvedené dokumenty jsou většinou zpracovávány k žádostem o stavební povolení, prodej nebo pronájem (PENB) nebo dotace z dotačních programů (např. Nová zelená úsporám, OPŽP, OP TAK, apod.).

Specializované energetické studie

Investorům i projektantům jsou určeny různé druhy energetických studií dle jejich konkrétních požadavků. Nejběžnějšími typy nabízených energetických studií jsou:

 • podniková energeticko-ekonomická studie (PEES) určená především pro podniky
 • revitalizační energeticko-ekonomická studie (REES) určená pro bytové a rodinné domy

Dynamické simulace

Nabízíme vypracování dynamické simulace, která představuje progresivní metodu výpočtu pracující s časově proměnlivými podmínkami jako je teplota a relativní vlhkost vzduchu v exteriéru, intenzita slunečního záření, rychlost a směr větru, proměnlivost využívání objektu a technických zařízení (vytápění, chlazení, apod.). Dynamické simulace lze uplatnit při:

 • výpočtu pro optimalizace tepelného komfortu místností u novostaveb i rekonstrukcí
 • analýze pro výběr nejvhodnějšího typu systému vytápění, nebo chlazení a větrání budovy
 • analýze pro efektivní regulaci vytápění, chlazení a větrání budovy
 • výpočtech pro potřeby certifikace BREEAM a LEED

Blíže o dynamických simulacích v článku BREEAM a LEED – Certifikace z hlediska udržitelného rozvoje. Naše společnost provádí výpočty dynamických simulací v programu DesignBuilder.

Nízkoenergetické stavění

Nabízíme spolupráci zejména projektantům nízkoenergetických a pasivních domů s optimalizací obalových konstrukcí i otopného systému. Provádíme výpočty programem PHPP i klasifikaci domů dle TNI 73 0329 a TNI 73 0330. Posuzujeme vhodnost instalace obnovitelných zdrojů energie (OZE), jako jsou tepelná čerpadla, kotle na biomasu, solární i fotovoltaické panely atd. 

Nabízíme přímo investorům komplexní služby s přípravou nízkoenergetického a pasívního domu, včetně přípravy kompletní projektové dokumentace nebo stavebního dozoru investora.

Energetický management

Nabízíme poradenství při zavádění, udržování a zlepšování systémů managementu hospodaření s energií v souladu s ČSN EN ISO 50001:

 • monitoring spotřeby energií
 • analýza všech dat o spotřebě energie
 • zjištění všech možných energetických úspor, stanovení energetických cílů
 • podpora při realizaci úsporných opatření
 • vyhodnocování skutečné spotřeby energií a účinnosti realizovaných opatření
 • pravidelná aktualizace energetické koncepce

Služby v oblasti Měření a regulace

Jedná se o pasportizaci otopné soustavy, projekt měření a regulace a samotné vyvážení otopné soustavy. Tyto služby se zpravidla realizují při revitalizaci bytových domů.

Udržitelná výstavba

Služby spojené s hodnocením udržitelné výstavby ceritikačními systémy BREEAM, LEED, SBToolCZ jsou uvedeny jako samostatná služba.

K problematice energetika jsme publikovali několik odborných článů. Některé zajímavé zakázky jsou uvedeny v referencích.

Aktuální seznam energetických auditorů působících v České republice:

 

ODBORNÝ GARANT
Ing. Tomáš Kupsa

energetický auditor
člen TNK 43 Tepelná ochrana budov
člen TNK 149 Udržitelnost budov
tomas.kupsa@dek-cz.com

KONTAKTY:

Čechy
Ing. Radek Dědina
Tel.: +420 739 388 051
radek.dedina@dek-cz.com

Morava
Ing. Roman Pavelka
Tel.: +420 733 168 007
roman.pavelka@dek-cz.com

Obchodní informace

obchodní informace