Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Požární bezpečnost

Výpočty, návrhy a posudky

 • konzultace požárního řešení
 • supervize projektu z požárně bezpečnostního řešení (případný návrh úprav)
 • odborné a znalecké posudky
 • požárně bezpečnostní řešení pro všechny fáze výstavby od územního rozhodnutí po provedení stavby na:
  • územní celky při p arcelaci územního celku,
  • malé objekty typu rodinný dům nebo menší administrativní objekt,
  • velké administrativní budovy, haly, halové stavby, výrobní a průmyslové objekty,
  • komplexy budov jako jsou soubory obytných a administrativních budov.
 • projednání a zapracování připomínek od zástupce hasičského záchranného sboru
 • úprava požárně bezpečnostního řešení typového projektu rodinného domu (např. při změně konstrukční varianty ze zděné na dřevostavbu, při klientských změnách apod.)

Zkoušení a certifikace

 • certifikaci výrobků, skladeb a konstrukcí pro český a slovenský trh
 • stanovení požární odolnosti skladeb stavebních konstrukcí výpočtem, popř. přepočtem na základě již odzkoušených skladeb
 • příprava modelů a zkušebních vzorků
 • zajišťujeme zkoušky:
  • požární odolnost svislých i vodorovných konstrukcí
  • zkoušky chování střešní skladby při vnějším působení požáru – klasifikace BROOF(t3), BROOF(t1) pro Českou republiku a CROOF(t4) pro Slovensko
  • zkoušky pro klasifikaci třídy reakce na oheň.