Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Požární bezpečnost

Výpočty, návrhy a posudky

 • konzultace požárního řešení
 • supervize projektu z požárně bezpečnostního řešení (případný návrh úprav)
 • odborné a znalecké posudky
 • požárně bezpečnostní řešení pro všechny fáze výstavby od územního rozhodnutí po provedení stavby na:
  • územní celky při p arcelaci územního celku,
  • malé objekty typu rodinný dům nebo menší administrativní objekt,
  • velké administrativní budovy, haly, halové stavby, výrobní a průmyslové objekty,
  • komplexy budov jako jsou soubory obytných a administrativních budov.
 • projednání a zapracování připomínek od zástupce hasičského záchranného sboru
 • úprava požárně bezpečnostního řešení typového projektu rodinného domu (např. při změně konstrukční varianty ze zděné na dřevostavbu, při klientských změnách apod.)

Zkoušení a certifikace

 • certifikaci výrobků, skladeb a konstrukcí pro český a slovenský trh
 • stanovení požární odolnosti skladeb stavebních konstrukcí výpočtem, popř. přepočtem na základě již odzkoušených skladeb
 • příprava modelů a zkušebních vzorků
 • zajišťujeme zkoušky:
  • požární odolnost svislých i vodorovných konstrukcí
  • zkoušky chování střešní skladby při vnějším působení požáru – klasifikace BROOF(t3), BROOF(t1) pro Českou republiku a CROOF(t4) pro Slovensko
  • zkoušky pro klasifikaci třídy reakce na oheň.

Prostorová zkouška těsnosti (zkouška integrity) - Door Fan test

 • konzultace ke zkoušce Door Fan test
 • příprava chráněného prostoru na zkoušku
 • zkouška těsnosti pro stanovení doby udržení koncentrace hasící látky v prostoru
 • detekce netěsností
 • navrhy úprav obalových konstrukcí pro splnění požadavků zkoušky
 

ODBORNÝ GARANT
Ing. Michal Nývlt
Tel.: +420 733 168 314
michal.nyvlt@dek-cz.com

 

Obchodní informace

obchodní informace

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů