Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Publikace - Knihovna DEKTIME

Odběr odborných článku DEKTIME
  • Odborné články DEKTIME jsou do roku 2015 k dispozici ve formátu PDF na tomto webu
  • Od roku 2016 jsou odborné články DEKTIME pravidelně zasílány na registrované emaily
  • Pokud jste neregistrovaný projektant nebo architekt a máte zájem články odebírat, registrujte se prosím na www.dekpartner.cz.
  • Pokud nejste projektant nebo architekt a máte také zájem tyto články dostávat, vyplňte prosím tento jednoduchý formulář.
dektime 2021/02

VEGETAČNÍ STŘECHY – DÍL 1: RETENČNÍ VLASTNOSTI VEGETAČNÍCH STŘECH
Ing. Antonín Žák, Ph.D., Ing. Jaroslav Nádvorník, Ing. Tomáš Kloss

Pro optimalizaci návrhu vegetační střechy je nezbytné rozumět jejich chování v reálných klimatických a konstrukčních podmínkách. V experimentálním centru DERIC je proto nyní zadáno řešení několika úkolů týkajících se vlastností vegetačních střech. Současné poznání o vegetačních střechách ve společnosti DEK představíme ve čtyřech dílech.

 

dektime 2021/01 ŘEŠENÍ OKRAJŮ STŘECHY S POVLAKOVOU HYDROIZOLACÍ S VYUŽITÍM PLECHOVÝCH PROFILŮ DEKMETAL
Ing. Michal Matoušek
V červnu 2018 jsme v DEKTIME publikovali článek o havárii detailů atik novostavby rodinného domu působením účinků silného větru. OSB deska použitá pro vytvoření rovného, tuhého a únosného podkladu koruny atiky byla po třech letech provozu domu ztrouchnivělá, zcela nesoudržná ve své hmotě a její stav byl označen za hlavní příčinu havárie detailu. Při řešení jiných případů jsme identifikovali i další příčiny vlhnutí.
dektime 2020/11

REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ VYHNÍVACÍCH NÁDRŽÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V PLZNI
Ing. Tomáš Ziegler

Součástí rekonstrukce čistírny odpadních vod v Plzni bylo i nové opláštění trojice samostatně stojících vyhnívacích nádrží. Jejich původní stav odpovídal době výstavby v polovině 90. let. Základním požadavkem investora bylo snížení energetických ztrát a bezproblémové fungování skladeb. Dále byl stanoven požadavek na zachování industriálního vzhledu s opláštěním ocelovými prvky vybraných barev.

dektime 2020/10 ZATÉKÁNÍ DO SKLADBY PLOCHÉ STŘECHY SE ZABUDOVANÝMI DŘEVĚNÝMI PRVKY
Tomáš Vrchota
Výstavba objektu probíhala v roce 2012, přibližně 5 let po dokončení začalo do prostoru interieru zatékat, a to v přímé návaznosti na dešťové srážky. Objekt je zastřešen nepochůznou plochou střechou s nosnou dřevěnou konstrukcí z vodorovných trámů. Zateplení minerální vatou bylo provedeno v úrovni dřevěné nosné konstrukce a částečně pod ní. Parotěsnicí vrstva se provedla z fólie lehkého typu s hliníkovou vrstvou před reaizací roštu sádrokartonového podhledu. 
dektime 2020/09 TERASY MLÝNSKÉ KOLONÁDY V KARLOVÝCH VARECH PO 17 LETECH
Ing. Lubomír Odehnal
Obě terasy byly kompletně rekonstruovány v letech 2002 a 2003 podle projektové dokumentace Atelieru DEK. V rámci této rekonstrukce byla vytěžena původní skladba teras až na nosnou konstrukci a byla provedena skladba nová s dvojitým kontrolním systémem DUALDEK. V rámci kontroly stavu terasy v letošním roce byla na několika místech rozebrána kamenná dlažba.
dektime 2020/28 REALIZACE ŠIKMÉ STŘECHY S NADKROKEVNÍM SYSTÉMEM TOPDEK A S PROSTUPUJÍCÍMI KROKVEMI MEZI INTERIÉREM A EXTERIÉREM
Ing. Libor Koubek
Kolega Ing. Svoboda ve svém článku v DEKTIME 07/2020 ukázal, jak je pro nadkrokevní skladbu důležité souvislé bednění. Já se zastavím u další zásady, která se týká provedení konstrukce krovu. Krov má končit na pozednicích tak, aby parozábrana střechy mohla bez komplikací navázat na vzduchotěsné svislé konstrukce obálky stavby. 
dektime 2020/07

NAPOJENÍ ŠIKMÉ A PLOCHÉ STŘECHY PŘI REKONSTRUKCI ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
Ing. Petr Hofman

Článek shrnuje poznatky z tepelnětechnického a vlhkostního posouzení skladeb rekonstruované střechy administrativní budovy, z výběru vhodného řešení skladeb ze Stavební knihovny DEK a především z řešení návaznosti těchto skladeb ve hřebeni (napojena střešní plocha se skládanou krytinou na střešní plochu s povlakovou hydroizolací).
dektime 2020/06

PROBLÉMY SE VZDUCHOTĚSNOSTÍ NADKROKEVNÍ SKLADBY BEZ BEDNĚNÍ
Ing. Jan Svoboda

Za jednu z výhod nadkrokevních skladeb lze považovat zajištění vzduchotěsnosti střechy, protože celoplošné bednění, na kterém další vrstvy střechy spočívají, zajišťuje pevný a stabilní podklad pro realizaci souvislé parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstvy. Stále větší zájem o použití nadkrokevní skladby střechy vedl u některých tvůrců ke snaze o cenovou optimalizaci v rámci závodů o větší obchodní úspěchy. Objevila se proto i řešení, kde je souvislé bednění vynecháno.
dektime 2020/05

NESNÁZE REALIZACE REKONSTRUKCE STŘECHY SE SYPKÝMI VRSTVAMI
Ing. Lukáš Klement

V roce 2018 byl v Atelieru DEK dokončen vývoj řešení pro rekonstrukce střech, které obsahují nesoudržné vrstvy a nelze je proto považovat za spolehlivě stabilní proti účinkům větru nebo účinkům tangenciálních sil např. od smrštění materiálů povlakových hydroizolací. Princip řešení spočívá v přikotvení původních vrstev střechy s pomocí Vrtací soupravy DEK a následném přilepení nových vrstev střechy v souladu s ČSN EN 1991-1-4.