Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Publikace - Knihovna DEKTIME

Odběr odborných článku DEKTIME
  • Odborné články DEKTIME jsou do roku 2015 k dispozici ve formátu PDF na tomto webu
  • Od roku 2016 jsou odborné články DEKTIME pravidelně zasílány na registrované emaily
  • Pokud jste neregistrovaný projektant nebo architekt a máte zájem články odebírat, registrujte se prosím na www.dekpartner.cz.
  • Pokud nejste projektant nebo architekt a máte také zájem tyto články dostávat, vyplňte prosím tento jednoduchý formulář.
dektime 2019-05

UMISŤOVÁNÍ ELEKTROINSTALACÍ V BYTECH A RODINNÝCH DOMECH
Jindřich Roedl

Základní normou pro návrh uložení kabelového vedení ve stavbách je ČSN 33 2130 ed. 3. Uložení elektrických vedení do země, podlahy a stropu řeší ČSN 33 2000-5-51 ed. 2. Samostatnou instalaci kabelového vedení ve stavbě musí provádět osoba způsobilá dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. s odpovídajícím paragrafem.

dektime 2019-04

PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY – ODSTUPOVÝ ÚHEL VERSUS DENNÍ OSVĚTLENÍ
Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

Aktuálně platné Pražské stavební předpisy obsahují několik pravidel pro prostorovou a výškovou regulaci. Především se jedná o §25 až §27 a §29, kde jsou definované výškové hladiny a vzájemné odstupy s odkazem na regulační plán. V §28 je navíc definován tzv. „odstupový úhel“, o kterém pojednává tento článek.

dektime 2019-03

SPRÁVNÝ ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ A JEJICH OPTIMALIZACE
Ing. Vladimír Panák, Ing. Ondřej Šimáček

Mám na to postavit si dům? Každý investor stojí před otázkou správného stanovení finančních nákladů na realizaci svého snu. Aby dal plánům konkrétnější obrysy a mohl je začít realizovat, potřebuje si zajistit dostatek finančních prostředků. A tady se setkává s prvními potřebami kvalifikovaně odhadnout cenu stavby.

dektime 2019-02

HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM DUALDEK VE SPODNÍ STAVBĚ A NA TERASE – ODPOVĚDI NA OTÁZKY, KTERÉ ZAZNĚLY NA SEMINÁŘÍCH DEK 2019
Ing. Jan Matička

Začátkem roku 2019 ve dvanácti městech proběhly Semináře DEK 2019. V tomto článku odpovídáme na dotazy k přednáškám ing. Libora Koubka z Prahy a ing. Jana Svobody z Hradce Králové. Obě přednášky se týkaly použití hydroizolačního systému DUALDEK.

dektime 2019 - sborník přednášek

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK
kolektiv autorů

Sborník obsahuje články vzniklé na základě přednášek, které byly připraveny pro SEMINÁŘE DEK 2019. Seznam článků ve sborníku je zde. Sborník je k dispozici ve formátům PDF členům registrovaným v programu DEKPARNTER (www.dekpartner.cz).

dektime 2019-01 MILIÓNOVÁ SANACE SUTERÉNU RODINNÉHO DOMU
Ing. Jan Matička
Majitelé rodinného domu poptali u stavební firmy rekonstrukci suterénu svého domu. Suterén byl značně zasažen vlhkostí, podlahy suterénu byly vyduté a poškozené. Stavební firma se nepustila do bezhlavého oceňování výměny podlah a opravy omítek, požadovala posoudit příčiny stavu suterénu a podrobný projekt s odstraněním poruch a jejich příčin ve všech souvislostech.
dektime 2018-09 NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO TĚLOVÝCHOVNÉHO ZAŘÍZENÍ V BRNĚ – ŽABOVŘESKÁCH, S HYDROIZOLAČNÍM SYSTÉMEM DUALDEK
Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D., DPEA

Původní přízemní malá tělocvična základní školy kapacitně nevyhovovala a byla ve špatném stavebně technickém stavu, proto bylo rozhodnuto o jejím odstranění a následné výstavbě nového víceúčelového tělovýchovného zařízení.

dektime 2018-08

INOVATIVNÍ SYSTÉM STABILIZACE PLOCHÝCH STŘECH SE SYPKÝMI VRSTVAMI Z DÍLNY ATELIERU DEK
Ing. Robert Kokta

V panelové výstavbě, realizované v Československu až do začátku 90. let minulého století, bylo zvykem provádět sklonové vrstvy plochých jednoplášťových střech ze sypkých hmot. Dle regionální dostupnosti jednotlivých materiálů se nejčastěji setkáváme s vrstvami ze štěrku, písku, keramzitu, škváry, strusky nebo popílku. Skladby, ve kterých nad těmito vrstvami není dostatečně hmotná a soudržná vrstva, bývají zdrojem potíží.

dektime 2018-07

POZNATKY O ZJIŠŤOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO NÁVRH OCHRANY STAVBY PROTI RADONU
Petr Ponikelský

V červnu roku 2017 se na regionálního technika Atelieru DEK obrátila izolatérská firma, která měla realizovat hydroizolaci spodní stavby s tím, že má zároveň sloužit i jako izolace proti pronikání radonu do objektu. V rámci technické podpory byl proveden návrh izolace proti radonu z podloží. Objekty jsou zaříznuty do svahu v sousedství sjezdovky a bobové dráhy. Objekty jsou částečně podsklepeny.

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů