Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Tepelná technika

Skladby a detaily

 • návrh a posouzení skladeb (jednorozměrné šíření tepla):
  • dle ČSN EN ISO 13788 s uvážením stacionárních podmínek
  • dle ČSN EN 15026 s uvážením nestacionárních podmínek, podrobně zde
 • návrh a posouzení detailů (vícerozměrné šíření tepla - 2D, 3D)
 • stanovení součinitele prostupu a průměrného součinitele prostupu tepla
 • stanovení lineárních a bodových činitelů prostupu tepla
 • simulace šíření tepla konstrukcí
 • množství zkondenzované vlhkosti v konstrukci a roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry
 • povrchové teploty

Extrémní prostory - prostory s náročným vnitřním prostředím

 • vnitřní klima a návrh konstrukcí zimních stadionů, mrazíren, bazénů a vlhkých provozů

Nízkoenergetické (NED) a energeticky pasivní domy

 • komplexní odborné služby pro návrh a projekt pasivních domů

Tepelná stabilita místnosti

 • posouzení tepelné stability v letním a zimním období
 • návrh opatření v případě nevyhovujícího stavu

Supervize projektové dokumentace

 • kontrola projektů
 • vytipování kritických skladeb, detailů nebo prostorů a jejich posouzení
 • doporučení úprav
 • znalecké posudky

Pokud Vás zajímají další informace k tepelné technice, podívejte se do sekce odborné články. K problematice měření tepelnětechnických parametrů objektů (termografie, blower door test) jsme vydali tyto knihy. Může vás zajímat také výběr z naších referencí.

 

ODBORNÝ GARANT
Ing. Tomáš Kupsa
energetický auditor
člen TNK 43 Tepelná ochrana budov
člen TNK 149 Udržitelnost budov
tomas.kupsa@dek-cz.com

KONTAKTY:

Čechy
Ing. Hana Krátošková
Tel.: +420 739 388 293
hana.kratoskova@dek-cz.com

Morava
Ing. Pavel Štajnrt
Tel.: +420 739 388 071
pavel.stajnrt@dek-cz.com

Obchodní informace

obchodní informace