Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Veřejné osvětlení

Dokumentace pro veřejné osvětlení:

  • energetické posudky a audity stávajícího veřejného osvětlení
  • světelně technické výpočty
  • projekty pro rekonstrukce stávajících soustav veřejného osvětlení
  • projekty nových soustav veřejného osvětlení
  • výkazy výměr a položkové rozpočty

Měření veřejného osvětlení pozemních komunikací:

  • měření osvětlení komunikací pro účely vydání kolaudačního rozhodnutí
  • měření osvětlení komunikací pro účely dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení
  • měření osvětlení stávajících komunikací jako kontrola osvětlovací soustavy
 

ODBORNÝ GARANT:
Benjamin Sichrovský

Tel.: +420 704 686 384
benjamin.sichrovsky@dek-cz.com

Obchodní informace

obchodní informace