Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Technická podpora k sortimentu STAVEBNINY DEK a.s.

Technici na jednotlivých pobočkách poskytují technickou podporu k sortimentu společnosti STAVEBNINY DEK a.s.

Rozsah nabízených činností

  • informace o vlastnostech, navrhování a zabudování materiálů,
  • technické informace o nových i zavedených materiálech, produktech nebo projektech společnosti,
  • konzultace a návrhy skladeb konstrukcí pozemních staveb z materiálů ze sortimentu společnosti,
  • konzultace a návrhy skladeb obalových konstrukcí pozemních staveb z materiálů ze sortimentu společnosti STAVEBNINY DEK a.s. se základním tepelnětechnickým posouzením,
  • konzultace, návrhy a posouzení hydroizolačních konstrukcí (hydroizolace spodních staveb, střech, mokrých provozů, balkonů, lodžií, teras apod.) z materiálů ze sortimentu společnosti STAVEBNINY DEK,
  • návrhy nebo posouzení izolací proti pronikání radonu z podloží z materiálů ze sortimentu společnosti,
  • výpočty zatížení větrem, návrhy fixace střešních vrstev (spotřeba lepidla, rozmístění dlaždic, návrh rozmístění kotev, vhodnost podkladu apod.) pro skladby z materiálů ze sortimentu společnosti,
  • kladečské plány spádových klínů z pěnového polystyrenu a minerální vaty,
  • návrhy a podpora při realizaci systému TOPDEK pro šikmé střechy s tepelnou izolací nad krokvemi včetně kotvení.

Technici zprostředkovávají investorům, projektantům i realizačním firmám specializované služby spol. DEKPROJEKT a rovněž poskytují podrobné informace o programech DEKPARTNER  a DEKPARTNER STUDENT.

Pro bližší informace kontaktujte technika ATELIER DEK na nejbližší pobočce STAVEBNINY DEK nebo využijte kontaktní formulář napravo.