Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Technická podpora k sortimentu STAVEBNINY DEK a.s.

Technici na jednotlivých pobočkách poskytují technickou podporu k sortimentu společnosti STAVEBNINY DEK a.s.

Rozsah nabízených činností

  • informace o vlastnostech, navrhování a zabudování materiálů,
  • technické informace o nových i zavedených materiálech, produktech nebo projektech společnosti,
  • konzultace a návrhy skladeb konstrukcí pozemních staveb z materiálů ze sortimentu společnosti,
  • konzultace a návrhy skladeb obalových konstrukcí pozemních staveb z materiálů ze sortimentu společnosti STAVEBNINY DEK a.s. se základním tepelnětechnickým posouzením,
  • konzultace, návrhy a posouzení hydroizolačních konstrukcí (hydroizolace spodních staveb, střech, mokrých provozů, balkonů, lodžií, teras apod.) z materiálů ze sortimentu společnosti STAVEBNINY DEK,
  • návrhy nebo posouzení izolací proti pronikání radonu z podloží z materiálů ze sortimentu společnosti,
  • výpočty zatížení větrem, návrhy fixace střešních vrstev (spotřeba lepidla, rozmístění dlaždic, návrh rozmístění kotev, vhodnost podkladu apod.) pro skladby z materiálů ze sortimentu společnosti,
  • kladečské plány spádových klínů z pěnového polystyrenu a minerální vaty,
  • návrhy a podpora při realizaci systému TOPDEK pro šikmé střechy s tepelnou izolací nad krokvemi včetně kotvení.

Technici zprostředkovávají investorům, projektantům i realizačním firmám specializované služby spol. DEKPROJEKT a rovněž poskytují podrobné informace o programech DEKPARTNER  a DEKPARTNER STUDENT.

Pro bližší informace kontaktujte technika ATELIER DEK na nejbližší pobočce STAVEBNINY DEK nebo využijte kontaktní formulář napravo.

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů