Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Dotační tituly (Nová zelená úsporám, OPŽP, IROP apod.)

novinky naše služby pomůcky

Zajišťujeme zpracování kompletní dokumentace a administrace žádostí o dotaci z programu Nová Zelená Úsporám, operačního programu Životní prostředí a dalších dotačních titulů. Pokud chcete dokumentaci zpracovat, vyžádejte si individuální cenovou nabídku.

Další informace podají k jednotlivým dotacím tito naší specialisté

Dotace Specialista
NZÚ (Nová zelená úsporám)

Příjemce: vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů v celé ČR

Účel:

 • zateplení obálky budovy (výměna oken a dveří, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy)
 • výstavba nových domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • výměna neekologických zdrojů tepla, solární termické a fotovoltaické systémy, systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, systémy pro využití tepla z odpadní vody
 • instalace stínící techniky, realizace vegetačních (zelených) střech, systémy akumulace dešťové vody (dešťovka), dobíjecí stanice pro elektromobily

Ing. Lubomír Odehnal
+420 603 899 076
lubomir.odehnal@dek-cz.com

 
EFEKT MPO: 2F - Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe

Příjemce: vlastníci i nájemníci rodinných domů, bytových domů, objektů ve veřejném i podnikatelském sektoru

Účel:

 • podpora na vypracování studie proveditelnosti v podobě energetického posouzení
 • dotaci lze kombinovat s ostatními dotačními programy (NZU, IROP, OPPIK, OPŽP atd.) na realizaci opatření
Ing. Lubomír Odehnal
+420 603 899 076
lubomir.odehnal@dek-cz.com
 
OPŽP (Operační program životní prostředí)

Příjemce: obce, kraje, příspěvkové organizace, školy a další

Účel:

 • výměna oken, zateplování fasád, střech a jiných obalových konstrukcí užívaných veřejných budov
 • výměna vybraných zdrojů vytápění za zdroje původní a to buď v kombinaci se zateplením, či samostatně
Ing. Pavel Štajnrt
+420 739 388 071
pavel.stajnrt@dek-cz.com
 
OPPIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost)

Příjemce: malé, střední i velké podniky

Účel:

 • Výzva 1 - výstavby nových energeticky efektivních budov a výstavba nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám
 • Výzva 2 - instalace fotovoltaických systémů a fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku
 • Výzva 3 - jakákoli energeticky úsporná opatření v podnicích (obálka budovy, technická zařízení, umělé osvětlení apod.)
Ing. Tomáš Kupsa
+420 731 544 925
tomas.kupsa@dek-cz.com
 
Administrace dotací a organizace výběrových řízení
Všechny výše uvedené výzvy umíme administrovat, tz. ve spolupráci s žadatelem připravíme a podáme žádost, zorganizujeme výběrové řízení na dodavatele a případně zajistíme i monitoring celého projektu. +420 234 054 284
info@atelier-dek.cz

 

Zpracování dokumentace

Nabídku na zpracování dokumentace a podporu při vyřízení dotace získáte vyplněním poptávkového formuláře níže. Do 3 pracovních dnů Vás budeme kontaktovat a po dohodě zašleme cenovou nabídku na zpracování dokumentace potřebné pro podání žádosti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaké podklady (výkresy, technické zprávy apod.) o Vašem domě máte k dispozici:

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Informace o zpracování osobních údajů