Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Dotační tituly (Nová zelená úsporám, OPŽP, IROP apod.)

novinky naše služby pomůcky

Zajišťujeme zpracování kompletní dokumentace a administrace žádostí o dotaci z programu Nová Zelená Úsporám, operačního programu Životní prostředí, fondů EU na vzdělávání zaměstnanců a dalších dotačních titulů. Pokud si nejste jisti, můžete požádat o bezplatnou konzultaci. Pokud chcete dokumentaci zpracovat, vyžádejte si individuální cenovou nabídku.

Další informace podají k jednotlivým dotacím tito naší specialisté

Dotace Specialista
NZÚ (Nová zelená úsporám)

Příjemce: vlastníci rodinných a bytových domů pouze v Praze

Účel:

 • zateplení obálky budovy (výměna oken a dveří, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy)
 • výměna neekologických zdrojů tepla, elektrického vytápění, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů, systémů nuceného větrání

Ing. Lubomír Odehnal
+420 603 899 076
lubomir.odehnal@dek-cz.com

Příjemce: stavebníci rodinných a bytových domů v celé ČR

Účel:

 • výstavba nových domů s velmi nízkou energetickou náročností
 
IROP (Integrovaný regionální operační program)

Příjemce: vlastníci bytových domů a SVJ v celé ČR mimo Prahu

Účel:

 • zateplení obálky budovy (výměna oken a dveří, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy)
 • výměna neekologických zdrojů tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů, systémů nuceného větrání a zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny
Ing. Lubomír Odehnal
+420 603 899 076
lubomir.odehnal@dek-cz.com
 
OPŽP (Operační program životní prostředí)

Příjemce: obce, kraje, příspěvkové organizace, školy a další

Účel:

 • výměna oken, zateplování fasád, střech a jiných obalových konstrukcí užívaných veřejných budov
 • výměna vybraných zdrojů vytápění za zdroje původní a to buď v kombinaci se zateplením, či samostatně
Ing. Pavel Štajnrt
+420 739 388 071
pavel.stajnrt@dek-cz.com
 
Kotlíkové dotace

Příjemce: majitelé rodinných domů

Účel:

 • výměna kotlů do tepelného výkonu 50 kW (ručně plněných, na tuhá paliva)
 • podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj., z nichž jeden naplňuje podmínky přijatelnosti programu
Ing. Radim Mařík
+420 605 205 330
radim.marik@dek-cz.com
 
OPPIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost)

Příjemce: malé, střední i velké podniky

Účel:

 • Výzva 1 - výstavby nových energeticky efektivních budov a výstavba nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám
 • Výzva 2 - instalace fotovoltaických systémů a fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku
 • Výzva 3 - jakákoli energeticky úsporná opatření v podnicích (obálka budovy, technická zařízení, umělé osvětlení apod.)
Ing. Tomáš Kupsa
+420 731 544 925
tomas.kupsa@dek-cz.com
 
Školení zaměstnanců

Příjemce: Podniky mimo území hl. m. Praha

Účel:

Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.
+420 731 544 905
viktor.zwiener@dek-cz.com
 
Administrace dotací a organizace výběrových řízení
Všechny výše uvedené výzvy (NZÚ, IROP, OPŽP, kotlíkové dotace a OPPIK) umíme administrovat, tz. ve spolupráci s žadatelem připravíme a podáme žádost, zorganizujeme výběrové řízení na dodavatele a případně zajistíme i monitoring celého projektu. +420 234 054 284
info@atelier-dek.cz

 

Bezplatná konzultace

Prostřednictvím našich poradenských středisek EKIS Vám zdarma zkonzultujeme, zda na dotaci dosáhnete a jaká jsou nezbytná opatření pro její získání. Dle lokality vaší nemovitosti požádejte o konzultaci naše středisko EKIS. Do dotazu uveďte informaci, zda jde o rodinný nebo bytový dům, kdy byl postaven a z jakého materiálu a zda již byla provedena nějaká opatření (např. zateplení, výměna oken apod.).

ekis dekprojekt

Zpracování dokumentace

Nabídku na zpracování dokumentace a podporu při vyřízení dotace získáte vyplněním poptávkového formuláře níže. Do 3 pracovních dnů Vás budeme kontaktovat a po dohodě zašleme cenovou nabídku na zpracování dokumentace potřebné pro podání žádosti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaké podklady (výkresy, technické zprávy apod.) o Vašem domě máte k dispozici:

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Informace o zpracování osobních údajů

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů