Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Dotační tituly (Nová zelená úsporám, OPŽP, IROP apod.)

novinky naše služby pomůcky

Zajišťujeme zpracování kompletní dokumentace a administrace žádostí o dotaci z programu Nová Zelená Úsporám, operačního programu Životní prostředí a dalších dotačních titulů. Pokud chcete dokumentaci zpracovat, vyžádejte si individuální cenovou nabídku.

Další informace podají k jednotlivým dotacím tito naší specialisté

Dotace Specialista
NZÚ (Nová zelená úsporám)

Příjemce: vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů v celé ČR

Účel:

  • zateplení obálky budovy (výměna oken a dveří, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy)
  • výstavba nových domů s velmi nízkou energetickou náročností
  • výměna neekologických zdrojů tepla, solární termické a fotovoltaické systémy, systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, systémy pro využití tepla z odpadní vody
  • instalace stínící techniky, realizace vegetačních (zelených) střech, systémy akumulace dešťové vody (dešťovka), dobíjecí stanice pro elektromobily

Ing. Klára Motejzíková
+420 737 281 206

klara.motejzikova@dek-cz.com

 
OPŽP (Operační program životní prostředí)

Příjemce: obce, kraje, příspěvkové organizace, školy a další

Účel:

  • výměna oken, zateplování fasád, střech a jiných obalových konstrukcí užívaných veřejných budov
  • výměna vybraných zdrojů vytápění za zdroje původní a to buď v kombinaci se zateplením, či samostatně
Ing. Pavel Štajnrt
+420 739 388 071
pavel.stajnrt@dek-cz.com
 
OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)

Příjemce: malé, střední i velké podniky

Účel:

  • program může podpořit široké portfolio aktivit firem; tyto aktivity jsou rozděleny do jednotlivých priorit programu; jedná se o aktivity jako jsou posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, jejich digitální transformace, rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti, rozvoj digitální infrastruktury, posun k nízkouhlíkovému hospodářství nebo efektivnější nakládání se zdroji

Aktivity Dekprojekt:

  • specializujeme se na dotační výzvu "Úspory energie" - jedná se o dotaci na investice na snížení energetické náročnosti podnikatelských provozů (výzva je platná do 30. 11. 2023)
Ing. Hana Krátošková
Tel.: +420 739 388 293
hana.kratoskova@dek-cz.com

 

Zpracování dokumentace

Nabídku na zpracování dokumentace a podporu při vyřízení dotace získáte vyplněním poptávkového formuláře níže. Do 3 pracovních dnů Vás budeme kontaktovat a po dohodě zašleme cenovou nabídku na zpracování dokumentace potřebné pro podání žádosti.