Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Statika staveb a konstrukcí

Kasárny Armády ČR - Lipník nad Bečvou

V areálu kasáren Armády České republiky byl proveden stavebně-technický průzkum dvou stavebních objektů. Předmětem stavebně-technického průzkumu bylo provedení zjištění skladeb nosných vodorovných konstrukcí a skladeb podlah na terénu předmětných objektů. Z provedeného stavebně-technického průzkumu byl proveden zápis se zjištěnými skladbami a dalšími poznatky o zkoumaných konstrukcích.

Kasárny Lipník nad Bečvou

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Předmětem stavebně technických průzkumů bylo provedení zjištění pevnostních charakteristik nosných konstrukcí objektu. Byla zjišťována pevnost cihelného zdiva, pevnost v prostém tlaku železobetonových konstrukcí, pevnost a druh použité ocele schodišť objektu. Dále byl proveden mykologický průzkum krovu a průzkum spodní stavby objektu a návrh doporučeného způsobu sanace spodní stavby.

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Základní škola Petra Bezruče, Třinec

V rámci plánované rekonstrukce části základní školy byl proveden stavebně technický průzkum předmětných konstrukcí objektu základní školy. Byl proveden mykologický průzkum dřevěných prvků konstrukce krovů střech a zhlaví nosných stropních trámů a sondy za účelem zjištění skladeb předmětných konstrukcí. Dále byl proveden statický průzkum a návrh a statické posouzení nutných úprav krovu.

Základní škola Petra Bezruče, Třinec

Hotelový bazén Kollárova 170, Františkovy Lázně

Odborné posouzení příčin vlhkostních poruch na stropě bazénu v zimním období, 2D tepelně-technické posouzení problematických detailů a statické posouzení porušení nosné konstrukce s koncepčním návrhem vhodných nápravných opatření.

Hotelový bazén, Františkovy Lázně
Výrobní hala Petainer, Aš

Odborné posouzení stavu minerální izolace ve skladbě ploché střechy po dlouhodobém pronikání srážkové vody do objektu. Navržení postupu pro obnovení hydroizolační funkce střechy a dodatečné zateplení s důrazem na zachování stálého zatížení střešní konstrukce.

Výrobní hala Petainer, Aš
Panelový bytový dům, ul. Evropská, Praha 6
V období let 1999-2012 jsme prováděli posouzení stavu střech, lodžií a fasád domu, energetický audit a projektovou dokumentaci pro revitalizaci domu. Dokumentace byla podkladem pro vyřízení dotace z programu PANEL. Kontinuální činnost vykonáváme pro společenství vlastníků jednotek, dříve pro stavební bytové družstvo, spravující věžový dům o 100 bytech. komplexní činnost na bytovém domě na ul. Evropská v Praze
Bývalá konírna, Studentské náměstí, Uherské Hradiště
Stavebnětechnický průzkum a posouzení objektu bývalé konírny v centru Uherského Hradiště. Provedli jsme sondy do základů, svislých i vodorovných nosných konstrukcí a vyhodnotili jejich stav a rezervy únosnosti. Výstup byl podkladem pro projektanta adaptace stavby na kulturní a zábavní centrum. bývalá konírna v Uherském Hradišti
Sídliště Slezská (9 panelových bytových domů), Frýdek-Místek

Průzkumy, projektové dokumentace a energetické audity pro revitalizaci devíti panelových bytových domů. Dokumentace byla zpracována za účelem žádosti o dotace v programech OPŽP-IPRM a Zelená úsporám.

komplexní činnost na 9 bytových domech ve Frýdku Místku

Výrobní hala, ul. Mostecká, Jirkov

Odborné posouzení stavu a následné vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení rekonstrukce střechy výrobní haly. Řešení vyžadovalo komplexní přístup s ohledem na náročné parametry vnitřního prostředí z hlediska teploty, vlhkosti a hluku, s ohledem na statiku a s ohledem na požadavek provedení rekonstrukce za provozu výroby.

rekonstrukce střechy výrobní haly v Jirkově