Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Posudky a znalecká činnost

Kasárny Armády ČR - Lipník nad Bečvou

V areálu kasáren Armády České republiky byl proveden stavebně-technický průzkum dvou stavebních objektů. Předmětem stavebně-technického průzkumu bylo provedení zjištění skladeb nosných vodorovných konstrukcí a skladeb podlah na terénu předmětných objektů. Z provedeného stavebně-technického průzkumu byl proveden zápis se zjištěnými skladbami a dalšími poznatky o zkoumaných konstrukcích.

Kasárny Lipník nad Bečvou

Základní škola Klimkovice

Vypracování znaleckého posudku za účelem posouzení provedeného vnějšího kontaktního zateplovacího systému ETICS z expandovaného pěnového polystyrenu a z minerální vaty a příčiny vzniku skvrn na povrchu systému. Dále bylo provedeno posouzení dodatečného zateplené střešního pláště a posouzení provedených konstrukcí atik i z hlediska posouzení dvojrozměrného stacionárního šíření tepla a vodní páry.

ZŠ Klimkovice

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Předmětem stavebně technických průzkumů bylo provedení zjištění pevnostních charakteristik nosných konstrukcí objektu. Byla zjišťována pevnost cihelného zdiva, pevnost v prostém tlaku železobetonových konstrukcí, pevnost a druh použité ocele schodišť objektu. Dále byl proveden mykologický průzkum krovu a průzkum spodní stavby objektu a návrh doporučeného způsobu sanace spodní stavby.

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Základní škola Petra Bezruče, Třinec

V rámci plánované rekonstrukce části základní školy byl proveden stavebně technický průzkum předmětných konstrukcí objektu základní školy. Byl proveden mykologický průzkum dřevěných prvků konstrukce krovů střech a zhlaví nosných stropních trámů a sondy za účelem zjištění skladeb předmětných konstrukcí. Dále byl proveden statický průzkum a návrh a statické posouzení nutných úprav krovu.

Základní škola Petra Bezruče, Třinec

Nákupní centrum, Dornych 404/4, Brno-střed

Provedení stavebnětechnického průzkumu za účelem plánované demolice stavby. Předmětem stavebně-technického průzkumu bylo zjištění způsobu založení objektu, typu nosné svislé i vodorovné konstrukce a jejího statického schématu. Dále byly zjišťovány skladby nosných konstrukcí (stěny, stropy, střechy) a zjištění případného výskytu azbestu v objektu.

Dornych Brno-střed

Dvojice bytových domů, Mírové náměstí, Stochov

Bytové domy z přelomu 50 a 60. let. Objekty mají 6 nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nacházejí prodejny a sklady. Při revitalizaci objektů bylo provedeno zateplení a obnova hydroizolační funkce plochých střech a teras a zateplení obvodových stěn. Při stavbě prováděn autorský dozor.

Dvojice bytových domů, Stochov
Vstupní objekt stezky v korunách stromů Jánské Lázně

Ve skladbě ploché střechy novostavby vstupního objektu do stezky v korunách stromů byla zjištěna zabudovaná vlhkost. Technická pomoc spočívala v odběru vzorků polystyrenu a měření hmotnostní vlhkosti. Po cca 3 měsících byl proveden opakovaný průzkum a byla vyhodnocena míra vysychání materiálu.

Stezka v korunách stromů Jánské Lázně
Výrobní hala Dioss Nýřany

Projektová dokumentace opravy ploché střechy na základě znaleckého posudku. Novodobá plochá střecha s jednovrstvou asfaltovou hydroizolací. Nevhodně řešené osazení světlíků – degradace poddimenzovaných roznášecích dřevěných prvků, zesílení ocelovým nosníkem a jejich zateplení nad úrovní střešní krytiny. Následně autorský dozor.

Výrobní hala Dioss Nýřany
Plavecký bazén Prachatice

Odborné posouzení nevyhovujícího střešního pláště bazénu v Prachaticích se zaměřením na návrh nové skladby s ohledem na splnění tepelně-technických, akustických a požárních předpisů.

Bazén Prachatice
Západočeská univerzita Plzeň, fakulta strojní

Stavebně-technický průzkum střech strojní fakulty ZČU v Plzni. Provedli jsme cca 100 sond do střešního pláště za účelem zjištění skladeb a navržení nových skladeb střech s dodatečným zateplení. Na základě stavebně-technického průzkumu jsme vypracovali odborný posudek, jehož součástí bylo také tepelně-technické posouzení všech skladeb.

střechy fakulty strojí ZČU