Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Projekční činnost a dozory

Bytový dům, ul. Melodická 1385/9, Praha 5 - Stodůlky

Předmětem PD byla střecha bytového domu na Praze 13 - Stodůlky. Objekt je půdorysně ve tvaru lomeného oblouku o rozměrech cca 16 x 60 m. Celý objekt má 5 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží. Střecha je zde koncipována jako plochá jednoplášťová, nepochůzná. Stavba řešila zateplení střechy a obnovu její hydroizolační funkce a související úpravy.

Bytový dům, ul. Melodická, Praha 5
Výrobní a skladovací hala v areálu spol. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, Praha 15 – Hostivař
Samostatně stojící objekt vícelodní výrobní a skladovací haly v areálu společnosti. Předmětem činnosti byl podrobný průzkum střechy a jednostupňová PD její celkové opravy včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu. Po celou dobu realizace opravy rozdělené na několik časových etap vykonáván autorský dozor.
Výrobní a skladovací hala, Praha Hostivař
Administrativní budova Dykova 2514/3 101 00 Praha 10 - Vinohrady

Jedná se o administrativní budovu s laboratořemi pro účely Pražských vodovodů a kanalizací a.s. Objekt je pětipodlažní s nevytápěnou půdou se zastřešením šikmou sedlovou střechou o sklonu 35°, částečně se sklonem 7° a 1°. Předmětem prací byla oprava krytiny šikmé střechy v části s krytinou z asfaltové šindele.

Administrativní budova Dykova
Objekt garáží Prosek AB3 v areálu spol. PVK, a.s., Na Rozhraní 1, Praha 8

Úkolem projektové dokumentace bylo řešení opravy střechy garáží. Toho bylo docíleno pomocí realizace nové hydroizolační i tepelně-izolační vrstvy. Původní vizuální ráz střechy byl zachován díky použití stejného typu hydroizolační vrstvy jako v původní skladbě. Při realizaci opravy vykonáván autorský dozor

Objekt garáží Prosek AB3
Dvojice bytových domů, Mírové náměstí, Stochov

Bytové domy z přelomu 50 a 60. let. Objekty mají 6 nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nacházejí prodejny a sklady. Při revitalizaci objektů bylo provedeno zateplení a obnova hydroizolační funkce plochých střech a teras a zateplení obvodových stěn. Při stavbě prováděn autorský dozor.

Dvojice bytových domů, Stochov
Základní škola Lidická, Česká Skalice

Projektová dokumentace sanace vlhkostních poruch v šatnách suterénu objektu Základní školy Lidická v České Kamenici. Předmětem dokumentace byl návrh hydroizolačního systému spodní stavby, včetně nových světlíků a návrhu vsakovacího systému pro provedenou drenáž. Součástí dokumentace byl výkaz výměr a kontrolní rozpočet stavby.

Základní škola Lidická, Česká Skalice
Výrobní hala Dioss Nýřany

Projektová dokumentace opravy ploché střechy na základě znaleckého posudku. Novodobá plochá střecha s jednovrstvou asfaltovou hydroizolací. Nevhodně řešené osazení světlíků – degradace poddimenzovaných roznášecích dřevěných prvků, zesílení ocelovým nosníkem a jejich zateplení nad úrovní střešní krytiny. Následně autorský dozor.

Výrobní hala Dioss Nýřany
Třídírna zavazadel T2, letiště Václava Havla

Projektová dokumentace opravy povrchu podlahy v hale třídírně zavazadel terminálu 2 letiště Václava Havla včetně autorského dozoru. Na stávající nosné ŽB desce bylo z důvodu nevyhovujícího povrchu navrženo odstranění původní stěrky a provedení nové stěrky vč. řešení plošných i objektových dilatací. V rámci AD došlo k úpravě návrhu a stávající deska byla pouze vybroušena, vyhlazena a zakonzervována.

Třídírna zavazadel T2, letiště Václava Havla
Objekt č. 250 v areálu ÚJV Řež, Husinec

Administrativní objekt z šedesátých let minulého století je samostatně stojící, půdorysně i výškově členitý. Před několika lety byla provedena oprava střechy řešená nástřikem tepelné izolace na bázi polyuretanové pěny tvořícím finální vrstvu střechy. Vzhledem ke stavu dodatečné stříkané izolace musela být tato vrstva odstraněna a nahrazena novu funkční tepelněizolační a hydroizolační vrstvou střechy.

Objekt č. 250 v areálu ÚJV Řež, Husinec
Rezidence Triplex, Karlovy Vary

Odborné posouzení příčin rozsáhlých vlhkostních poruch v místě střech, vegetačních střech, okenních nadpraží a spodní stavby. Navržen postup odstranění závad a v další fázi realizační projektová dokumentace vč. Výkazu výměr a kontrolního rozpočtu.

Rezidence Triplex, Karlovy Vary