Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Požární bezpečnost

Základní škola Na Balabence, rekonstrukce kuchyně

Projekt PBŘS – Stavební úpravy a instalace odlučovače tuků – kuchyně základní školy Na Balabence. Jedná se o změnu dokončené stavby, resp. stavební úpravy stávající základní školy. Modernizace kuchyňského vybavení (gastro, VZT, elektro, topení, a rozvody vody a kanalizace) z důvodu zastaralého a poddimenzovaného kuchyňského vybavení.

Základní škola Na Balabence, rekonstrukce kuchyně
Obytný soubor Na Výsluní, Letovice – lokalita pro výstavbu rodinné a bytové zástavby

Projekt PBŘS novostavby patnácti samostatně stojících rodinných a tří sekcí řadových rodinných domů v rozsahu pro územní rozhodnutí a ohlášení stavby včetně napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu.

Obytný soubor Na Výsluní, Letovice – lokalita pro výstavbu rodinné a bytové zástavby
Výrobní hala Dioss Nýřany

Projektová dokumentace opravy ploché střechy na základě znaleckého posudku. Novodobá plochá střecha s jednovrstvou asfaltovou hydroizolací. Nevhodně řešené osazení světlíků – degradace poddimenzovaných roznášecích dřevěných prvků, zesílení ocelovým nosníkem a jejich zateplení nad úrovní střešní krytiny. Následně autorský dozor.

Výrobní hala Dioss Nýřany
Montážní hala v areálu JECH CZ s.r.o. v Dobrušce

Projekt PBŘS – novostavba dvoupodlažní montážní haly v areálu JECH CZ s.r.o. v Dobrušce. Hala bude sloužit pro účely čalounění nábytku a jejich skladování. Nosná konstrukce je skelet založený na hlubinných pilotách s vazníkovou střechou.

Montážní hala v areálu JECH CZ s.r.o. v Dobrušce
Velta Free Shop – Potůčky

Projekt PBŘS – pro novostavbu prodejny Velta Free Shop v Potůčkách jsme zpracovali požárně bezpečnostní řešení, včetně návrhu zařízení pro odvod tepla a kouře v objektu. Nosná konstrukce objektu je tvořena železobetonovými monolitickými stěnami s dozdívkami a ocelovými sloupy. Zastřešení je provedeno dřevěným krovem s plechovou krytinou.

Velta Free Shop – Potůčky
ZŠ Vlčnov

Projekt PBŘS který řeší přístavbu nového venkovního pavilonu (třídy) základní školy ve Vlčnově. Pavilon je propojen se stávajícím objektem základní školy krytým spojovacím chodníkem. Na stavbě budou použity tradiční materiály (hliněná omítka, dřevo).

ZŠ Vlčnov
Základní škola Na Balabence, přístavba tělocvičny

Projekt PBŘS – stavební úpravy a přístavba tělocvičny základní školy Na Balabence pro zajištění nových míst pro žáky základní školy a nových prostor pro tělesnou výchovu – tělocvičny, posilovny a cvičebních sálů, včetně šaten.

Základní škola Na Balabence, přístavba tělocvičny
Objekt Europort, Aviatická 1092/8, Praha

Projekt PBŘS – zpracován návrh protipožární ochrany elektro rozvaděčů strojovny Europort. Navrženy byly stavební konstrukce s požadovanou požární odolností. Součástí projektu byly stavební výkresy včetně výkazu výměr  a rozpočtu.

Objekt Europort, Aviatická 1092/8, Praha
Zimní stadion Mělník

Projekt PBŘS – pro potřeby zimního stadionu v Mělníku byl zpracován návrh protipožární ochrany projektu dostavby ošetřovny a dílny. Jednalo se o změnu staveb skupiny I. V rámci navazující zakázky byly řešeny také stavební úpravy stávajících šaten.

Zimní stadion Mělník
Bytový dům Veletržní, Praha

Projekt PBŘS – pro objednatele jsme zpracovali zprávu požárně-bezpečnostního řešeny změny zdroje tepla (kotelna) u bytového domu na Praze 7. Důvodem změny zdroje tepla byly energetické úspory. V rámci navazující zakázky jsme zajistili podání žádosti o stavební povolení.

Bytový dům Veletržní, Praha

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů