Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

DERIC - DEK Experimental Research Innovation Center

deric - budova

Jednou z hlavních priorit strategie společností DEK je nabízet našim zákazníkům funkční a spolehlivá řešení skladeb a systémů DEK. Dlouholeté zkušenosti z praxe doplňujeme řadou laboratorních a v in-situ prováděných experimentálních měření. Mnohé materiály a konstrukční systémy jsou testovány v  Experimentálním a inovačním centru DEK v Brně, jehož součástí je i Experimentální budova DEK. Zaměření výzkumu a vývoje ve společnosti DEK lze rozdělit na dva proudy:

 1. analýza defektů vycházejících z praxe

 2. analýza stávajících konstrukčních řešení, systémů, prvků, technologických postupů a vývoj nových

deric - experimentální centrum

Experimentální budova DEK

Hlavním cílem Experimentální budovy DEK je provádět dlouhodobá měření na konstrukcích v reálném měřítku, v reálných klimatických podmínkách, a to vše s možnosti kompletního rozebrání a vizuální kontroly kdykoli v průběhu nebo po skončení experimentů. Koncepčně je budova rozdělena na dvě části, viz obr. 2 a 3, a to na klimatizovanou (červená) a nevytápěnou (modrá). 

Koncepční řešení

Obr. 2 – Koncepční řešení (červená-hlavní klimatizovaná část objektu, modrá-podstřešní nevytápěný prostor)

Železobetonová konstrukce klimatizované části budovy

Obr. 3 – Železobetonová konstrukce klimatizované části budovy

Celkový pohled na budovu

Obr. 4 – Celkový pohled na budovu 

Celkový pohled na budovu

Obr. 5 – Celkový pohled na budovu 

Hlavní klimatizovaná budova je realizována jako stěnový železobetonový systém navržený tak, aby rozčlenil vnitřní prostor na čtyři totožné nezávislé zóny a jednu propojovací chodbu. Toto uspořádání umožňuje vysokou variabilitu pro testování jak stěnových, tak střešních systémů, které je možné v čase libovolně měnit. V této části budovy se zaměřujeme na testování např. těchto parametrů: 

 • teplotní stabilita vnitřního prostředí s různými obalovými konstrukcemi
 • tepelněvlhkostní režim konstrukcí
 • akustické vlastnosti konstrukcí
 • apod.
 

Tam, kde není nutné pro sledované parametry řídit vnitřní prostředí, se využívají obvodové plochy nevytápěného prostoru stavby. Tady sledujeme např. 

 • teplotní rozdíly na povrchu různých typů omítek ETICS
 • retenční vlastnosti vegetačních střech;
 • odtokové parametry inverzních střech.
 • vývoj parametrů různých typů fólií a různých výrobců v čase
 • apod.

Příklady řešených projektů

Analýza vlivu barvy a materiálu

Obr. P1 – Analýza vlivu barvy a materiálu na povrchovou teplotu hydroizolace na střeše

Analýza vlivu skladby střechy

Obr. P2 – Analýza vlivu skladby střechy na teplotní stabilitu vnitřního prostředí

Analýza tepelněvlhkostních podmínek

Obr. P3 – Analýza tepelněvlhkostních podmínek konstrukcí DEKPANEL s ETICS

Analýza tepelněvlhkostních podmínek

Obr. P4 – Analýza tepelněvlhkostních podmínek u zabudovaných dřevěných konstrukcí v systému TOPDEK

Monitorování retenčních vlastností

Obr. P5 – Monitorování retenčních vlastností vegetačních střech

Monitorování retenčních vlastností

Obr. P6 – Monitorování retenčních vlastností vegetačních střech

Analýza vlivu typu a barvy omítky

Obr. P7 – Analýza vlivu typu a barvy omítky na povrchovou teplotu a špinění, východní fasáda

Analýza vlivu typu a barvy omítky

Obr. P8 – Analýza vlivu typu a barvy omítky na povrchovou teplotu a špinění, jižní fasáda

Analýza vlivu typu a barvy omítky

Obr. P9 – Analýza vlivu typu a barvy omítky na povrchovou teplotu a špinění, severní fasáda 

objemové deformace kostky EPS

Obr. P10 – Objemové deformace kostky EPS o hraně 200x200 mm, po působení teploty od 70°C do 110 °C

Osazení snímačů pro měření vlhkosti

Obr. P11 – Osazení snímačů pro měření vlhkosti v ETICS s tepelnou izolací z minerálních vláken

Osazení snímačů pro měření vlhkosti

Obr. P12 – Osazení snímačů pro měření vlhkosti v ETICS s tepelnou izolací z EPS

Destrukce OSB na konstrukci atiky

Obr. P13 – Destrukce OSB na konstrukci atiky

Test vlhkostní odolnosti OSB a překližek

Obr. P14 – Test vlhkostní odolnosti OSB a překližek

Analýza příčiny poškození EPS

Obr. P15 – Analýza příčiny poškození EPS v blízkosti prosklených ploch budov

ověření maximálních teplot v konstrukci

Obr. P16 – Experiment provedený na modelu střechy s prosklenou navazující fasádou, pro ověření maximálních teplot v konstrukci

Spolupráce

Nabízíme studentům spolupráci při řešení výzkumných a vývojových projektů v rámci bakalářských, diplomových nebo disertačních prací formou praxe, stáže nebo dlouhodobé brigády.

Kontakt

Ing. Antonín Žák, Ph.D.
Vedoucí výzkumu a vývoje DEK a.s.
Pražákova 752/50d
619 00 Brno - Horní Heršpice
Mobil: +420 731 421 977
antonin.zak@dek-cz.com