Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Ekologie a rozptyl. studie (EIA)

Areál společnosti TECNOCAP s.r.o., Střížovice
V areálu se provádí povrchová úprava výrobků s použitím organických rozpouštědel a bylo plánované rozšíření výroby lakovny. Pro tento účel měla být instalována nová lakovací linka. Vypracovali jsme rozptylovou studii, která prokázal, že imisní příspěvek bude nízký. lakovna - mapa
Multifunkční areál služeb, Drahelčice
Na pozemních bude vystavěn multifunkční areál sestávající ze tří hal a infrastruktury. V halách se předpokládá umístění lehké výroby, skladových prostor a administrativního zázemí. Vytápění je řešeno plynovými kotli. Vypracovali jsme rozptylovou studii a akustickou studii pro hluk z dopravy a stacionárních zdrojů. rozptylová studie
Sportovní hala v areálu Výstaviště, Praha 7 - Holešovice
Rekonstrukce a výstavba nové haly a parkoviště v areálu výstaviště. Provedli jsme posouzení vzhledem k životnímu prostředí. Součástí posouzení byly rozptylová studie z provozu parkoviště (přes 700 parkovacích míst), studie zastínění a denního osvětlení, akustická studii a biologický průzkum s hodnocením. hala v praze holešovicích
METRONOM BUSINESS CENTRUM, Praha 5 - Stodůlky
Plánované administrativní centrum o 3 objektech. Zpracovali jsme studii denního osvětlení pobytových místností, akustickou studii pro stacionární zdroje a vyvolanou dopravu, rozptylovou studii, ve které se hodnotily imisní příspěvky v lokalitě a průkaz energetické náročnosti budov. metronom
Lyžařský vlek Kladky
Oznámení dle přílohy 3 k Zákonu č. 100/2001 Sb. bylo zpracováno pro záměr „Modernizace lyžařského areálu obce Kladky“. Záměr byl realizován s cílem zvýšení komfortu návštěvníků stávajícího areálu, kde se v současnosti nachází 450 m dlouhý vlek s přepravní kapacitou 600 os/hod. Po realizaci záměru má vzniknout nový lyžařský vlek o délce 680 m s přepravní kapacitou 1 200 os/hod. lyžařský vlek kladky
Pracoviště povrchových úprav ocelových dílců, AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a. s., Litomyšl
Při rekonstrukci objektů je plánovano s instalací nových technologií pro zlepšení kvality povrchových úprav při udržení stávajících výrobních kapacit. Zpracovali jsme oznámení záměru a vypracovali rozptylovou studii. motive industrial

 

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů