Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Publikace

WINDEK PVC - plastová okna a dveře

leden 2024
Publikace představuje systém WINDEK PVC včetně všech jeho doplňků, příslušenství a také montážního postupu pro zabudování do stavebních otvorů.

Dekpanel D

únor 2022
Příručka obsahuje informace potřebné pro správnou montáž konstrukcí v systému DEKPANEL D.

spodní stavba

leden 2022
Pomůcka pro návrh hydroizolační koncepce a pro návrh a posouzení hydroizolační konstrukce. Metodika vychází ze směrnice České hydroizolační společnosti ČHIS 01. Publikace obsahuje řešené příklady návrhu a posouzení hydroizolačních konstrukcí.

Vegetační střechy GREENDEK

leden 2022
Publikace obsahuje druhy vegetačních střech a konstrukční, materiálové a technologické řešení jednotlivých vrstev. V publikaci jsou rovněž uvedeny informace o aktuálním poznání o vegetačních střechách a obecné principy, které jsou uplatňovány v Atelieru DEK.

ALKORPLAN - bazénové fólie červen 2021
Příručka je určena především pro prováděcí izolatérské organizace jako pomůcka pro realizaci bazénové fólie ALKORPLAN, včetně doplňkového sortimentu.
Polykarbonátové desky listopad 2020
Příručka obsahuje všechny informace pro navrhování a správnou aplikaci polykarbonátových desek.
DEKPLAN střešní fólie leden 2020
Příručka shrnuje zásady pro realizaci povlakových hydroizolací střech z fólií DEKPLAN, základní konstrukční principy, definuje technologii provádění a řešení detailů.
TOPDEK leden 2020
Střešní systém TOPDEK je charakteristický umístěním tepelné izolaca nad krokvemi. Montážní návod obsahuje informace potřebné pro správné provedení systému a detailů napojení na navazující konstrukce.
Asfaltové pásy leden 2020
Publikace obsahuje konstrukční, materiálová a technologická řešení pro realizaci asfaltových pásů na střechách a ve spodní stavbě. Publikace dále obsahuje definice podkladů a navazujících konstrukcí pro potřeby přejímky staveniště realizačními izolatérskými firmami.
MAXIDEK leden 2019
Montážní návod je určen především pro prováděcí pokrývačské organizace jako pomůcka pro realizaci pokládky velkoformátové profilované plechové střešní krytiny MAXIDEK.