Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Ročník 2006

Odběr odborných článku DEKTIME
 • Odborné články DEKTIME jsou do roku 2015 k dispozici ve formátu PDF na tomto webu
 • Od roku 2016 jsou odborné články DEKTIME pravidelně zasílány na registrované emaily
 • Pokud jste neregistrovaný projektant nebo architekt a máte zájem články odebírat, registrujte se prosím na www.dekpartner.cz.
 • Pokud nejste projektant nebo architekt a máte také zájem tyto články dostávat, vyplňte prosím tento jednoduchý formulář.
DEKTIME 2006/07
dektime 2006-07
 • Využití rekuperace pro úspory tepla
 • Biologické problémy u dodatečně vybudovaného obytného podkroví
 • Extrudovaný polystyren s povrchovou úpravou z plastbetonu v inverzních střechách
 • Rekonstrukce terasy administrativního objektu
stáhnout DEKTIME 2006/07
DEKTIME 2006/05 a 06
dektime 2006-05 a 06
 • Pálená krytina historická i současná
 • RÖBEN: výroba pálených tašek
 • Hydroizolační rizika šikmých střech
 • Skladby šikmých střech nad obytným podkrovím
 • TOPDEK: systém skladeb střech s tepelnou izolací nad krokvemi BLOWER DOOR test
stáhnout DEKTIME 2006/05 a 06
DEKTIME 2006/04
dektime 2006-04
 • Experimentální ověřování účinnosti a trvanlivosti injektážních metod
 • Ochrana staveb proti radonu z podloží (návrh protiradonové izolace)
 • Plochá střecha s těsněnou plechovou skládanou kyrtinou
 • Horní osvětlení hal
stáhnout DEKTIME 2006/04
DEKTIME 2006/03
dektime 2006-03
 • Závadnost tepelných mostů a navrhování opatření pro jejich odstranění
 • Hydroizolační bezpečnost plochých střech
 • Možnosti dodatečného zateplování dvouplášťových střech
 • Detail okraje plochých střech ukončených okapem
stáhnout DEKTIME 2006/03
DEKTIME 2006/02
dektime 2006-02
 • Profilovaná fólie v hydroizolacích spodní stavby
 • Vliv propustnosti zemin na volbu hydroizolačního systému Odstranění vlhkosti spodní stavby
 • Dimenze povlakových hydroizolací podle hydrofyzikálního namáhání
 • Dvojitý hydroizolační systém DEKTRADE
stáhnout DEKTIME 2006/02
DEKTIME 2006/01
dektime 2006-01
 • DEKSTONE - přírodní kámen
 • Tepelná stabilita podkroví v letním období
 • Termovize odhaluje tepelné mosty
stáhnout DEKTIME 2006/01