Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Termografie a Blower Door test

Pošlete nám nezávaznou poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře napravo a my Vám připravíme cenovou nabídku namíru. Realizační firmy mají možnost si termokameru a zařízení pro blower door test zapůjčit

Termografie a termodiagnostika

Pokud nevíte, který typ měření je pro Vás vhodný, přečtetě si tento článek. Provádíme tato měření:

 • termografické měření domu (prostoru) z exteriéru
 • termografické měření domu (prostoru) z interiéru za přirozených tlakových podmínke
 • termografické měření domu (prostoru) z interiéru při udržovaném podtlaku v interiéru
 • termografické měření domu (prostoru) z exteriéru při udržovaném přetlaku v interiéru
 • termodiagnostika dle požadavků certifikační metodiky BREEAM (měření autorizována osobou s certifikací technik diagnostik termografie kategorie II.)
 • novinka: termodiagnostika fotovoltaických panelů elektráren (FVE)

Počet pořízených snímků závisí především na typu kamery (zorném poli) a odstupových vzdálenostech. Proto nám přijde nefér vůči zákazníkovi uvádět cenu za měření dle počtu termogramů, obvykle tak jsou opomenuty důležité detaily. 

Blower door test, měření vzduchotěsnosti a průvzdušnosti (rodinné domy a byty)

 • konzultace k měření
 • stanovení objemů a ploch měřeného prostoru (výpočtem z projektové dokumentace nebo změřením na stavbě)
 • příprava stavby pro měření průvzdušnosti
 • měření intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa mezi interiérem a exteriérem (hodnota n50) - za podtlaku i přetlaku dle požadavků ČSN EN ISO 9972 (dříve ČSN EN 13829)
 • vyhodnocení měření dle platné legislativy (především dle ČSN 73 0540-2)
 • detekce netěsností jednou z detekčních metod

Tuto službu nabízíme pod hlavičkou akreditované zkušební laboratoře

Blower door test velkoobejmových prostorů (haly, stadióny, bytové domy)

 • konzultace k měření
 • pomoc s řešením projektu z hlediska průvzdušnosti od konceptu až po měření
 • máme k dispozici zařízení o celkovém výkonu až 100 000 m3/h a můžeme měřit prostory o objemu až cca 1 000 000 m3
 • prokázání splnění požadované hodnoty qE50 ≤ 2,5 m3/(m2.h) nebo qE50 ≤ 5,0 m3/(m2.h) dle certifikační metodiky BREEAM
 • naše zkušenosti jsou mimo jiné shrnuty v tomto článku

Ostatní diagnostické služby:

 • tlakové analýzy objektů a mezi prostory v rámci jednoho objektu
 • dlouhodobý monitoring tlakových diferencí mezi prostory
 • in situ měření spárové průvzdušnosti stavebních prvků (např. okna, fasádní dílce, větrací štěrbiny apod.)

K problematice diagnostiky staveb termovizní kamerou a metodou blower door jsme vydali tyto knihy. Může vás zajímat také výběr z naších referencí.

 

ODBORNÝ GARANT
Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

autorizovaný inženýr
znalec pro termodiagnostiku a vzduchotěsnost staveb
viktor.zwiener@dek-cz.com

KONTAKTY:

Čechy
Ing. Jaroslav Maršík
Tel.: +420 735 768 010
jaroslav.marsik@dek-cz.com

Morava
Ing. Petr Kropáč
Tel.: +420 739 488 141
petr.kropac@dek-cz.com

Obchodní informace

obchodní informace

blower door test pro velkoobjemové prostory