Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

ROČNÍK 2018

Odběr odborných článku DEKTIME
  • Odborné články DEKTIME jsou do roku 2015 k dispozici ve formátu PDF na tomto webu
  • Od roku 2016 jsou odborné články DEKTIME pravidelně zasílány na registrované emaily
  • Pokud jste neregistrovaný projektant nebo architekt a máte zájem články odebírat, registrujte se prosím na www.dekpartner.cz.
  • Pokud nejste projektant nebo architekt a máte také zájem tyto články dostávat, vyplňte prosím tento jednoduchý formulář.
dektime 2018-09 NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO TĚLOVÝCHOVNÉHO ZAŘÍZENÍ V BRNĚ – ŽABOVŘESKÁCH, S HYDROIZOLAČNÍM SYSTÉMEM DUALDEK
Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D., DPEA

Původní přízemní malá tělocvična základní školy kapacitně nevyhovovala a byla ve špatném stavebně technickém stavu, proto bylo rozhodnuto o jejím odstranění a následné výstavbě nového víceúčelového tělovýchovného zařízení.

dektime 2018-08

INOVATIVNÍ SYSTÉM STABILIZACE PLOCHÝCH STŘECH SE SYPKÝMI VRSTVAMI Z DÍLNY ATELIERU DEK
Ing. Robert Kokta

V panelové výstavbě, realizované v Československu až do začátku 90. let minulého století, bylo zvykem provádět sklonové vrstvy plochých jednoplášťových střech ze sypkých hmot. Dle regionální dostupnosti jednotlivých materiálů se nejčastěji setkáváme s vrstvami ze štěrku, písku, keramzitu, škváry, strusky nebo popílku. Skladby, ve kterých nad těmito vrstvami není dostatečně hmotná a soudržná vrstva, bývají zdrojem potíží.

dektime 2018-07

POZNATKY O ZJIŠŤOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO NÁVRH OCHRANY STAVBY PROTI RADONU
Petr Ponikelský

V červnu roku 2017 se na regionálního technika Atelieru DEK obrátila izolatérská firma, která měla realizovat hydroizolaci spodní stavby s tím, že má zároveň sloužit i jako izolace proti pronikání radonu do objektu. V rámci technické podpory byl proveden návrh izolace proti radonu z podloží. Objekty jsou zaříznuty do svahu v sousedství sjezdovky a bobové dráhy. Objekty jsou částečně podsklepeny.

dektime 2018-06

POTÍŽE PŘI ZMĚNĚ VYUŽITÍ STŘECHY S FÓLIOVÝM POVLAKEM
Ing. Jan Matička

Konverzí průmyslové stavby v Praze na Smíchově vznikl moderní bytový dům. V rámci konverze byla provedena dvoupodlažní nástavba objektu, ve které vznikly luxusní mezonetové byty. Jejich střecha už ale tak „luxusní“ nebyla. Vlastníci bytů si uvědomili, že plocha střechy skýtá velký prostor pro využití, a tak instalovali do násypu kameniva dřevěné dlaždice a po obvodu střechy zřídili zábradlí.

dektime 2018/05

HAVÁRIE KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ SE ZABUDOVANÝM DŘEVEM NA JEDNOPLÁŠŤOVÝCH STŘECHÁCH S POVLAKOVÝMI HYDROIZOLACEMI
Jiří Všohájek, Ing. Ondřej Nečas, Ing. Antonín Žák, Ph.D.

Konstrukční desky z dřevní hmoty jsou snadno dostupným, velmi dobře zpracovatelným materiálem s přijatelnými mechanickými vlastnostmi. Proto jsou hojně používané pro vytváření nosných vrstev střech i pro realizaci jejich detailů. Stále však je třeba si připomínat, že dřevo, jako přírodní materiál, může být náchylné na poškození vlhkostí nebo biologickými faktory na vlhkost vázanými.

dektime 2018/04

VLHKOSTNÍ PORUCHY VNĚJŠÍCH OMÍTEK NOVOSTAVBY
Vojtěch Brabec, Ing. Jan Matička

S vlhkostními poruchami vnějších omítek se často setkáváme u starých staveb s dožilou nebo nerealizovanou hydroizolací. Už ne tak často se tato problematika očekává u novostaveb, proto případ popsaný v článku tak pozoruhodný.

dektime 2018/03

OBNOVA HYDROIZOLACE PLOCHÉ STŘECHY VÝROBNÍ HALY
Ing. Daniel Mašlár

Jak jsme vás informovali v DEKTIME 03/2014, provedli v předchozích letech pracovníci ATELIERU DEK praktické zkoušky obnovy hydroizolační funkce plochých střech s povlakovou hydroizolací z asfaltových pásů. V rámci tohoto interního výzkumu byly testovány různé varianty spojení dodatečné vrstvy z asfaltového pásu s povrchem původního asfaltového pásu s břidličným posypem.

dektime 2018/02

CHYTRÉ ŘEŠENÍ STŘECHY PRO BUNGALOV
Ing. Vojtěch Martinek, Ing. Jiří Filip

Z konstrukčního hlediska je pro české bungalovy charakteristická především lehká střecha nízkého sklonu, v drtivé většině případů s nosnou konstrukcí z fošnových příhradových vazníků. Českým specifikem je obliba skládaných krytin na takové střeše a touha využít střešní dutinu mezi podhledem se zateplením a krytinou na skladování kdečeho.

dektime 2018/01

ORIGINÁLNÍ POJETÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ FASÁDY II - BALKÓNY
Ing. Jan Matička

V DEKTIME 2017/06 jsme vás informovali o povedené revitalizaci panelového bytového domu v Praze 6 se specifickým řešením venkovních parapetů. Nyní přibližujeme další zajímavá řešení, která se na objektu povedlo uplatnit při rekonstrukci balkónů.