Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Inspekce nemovitostí

Bytový soubor Milíčovský Háj – Jih

Kontrola 108 bytových jednotek v 5 bytových domech před převzetí investora od realizační firmy. Vzhledem k velkému rozsahu kontroly ji průběžně provádělo několik specialistů naší společnosti. Při kontrole byla využita metodika NEMOPAS. Jako při všech obdobných akcích také u této byly výsledky zpracovány ve formě přehledného formuláře umožňujícího snadné filtrování a vyhodnocování.

pohledy na jeden z objektu
Bytový soubor Jahodnice, Praha
Inspekce 61 bytových jednotek a společných prostor bytového domu před převzetí investora od realizační firmy. Inspekce byla zaměřena na provedení podlah, dlažeb, obkladů, omítek, dveří, oken, požárně bezpečnostního řešení, topení, kanalizace, vody apod. Všechny nedostatky a vady byly zpracovány ve formě přehledného formuláře ukázka vyhodnocení na jednom z objektů
Bytový soubor Nové Letňany, Praha

Inspekce objektu "C" v obytném souboru Nové Letňany před koncem jeho záruky. Inspekce byla zaměřena na stavebnětechnickou část, statiku, technická zařízení, požárně bezpečnostní řešení a elektroinstalace. Současně jsme provedli i akreditované měření kročejové neprůzvučnosti ze společné chodby do obytných místností bytů.

objekt C v bytovém souboru letňany
Bytový soubor Prague Towers

Provedli jsme inspekci objektu před koncem jeho záruky. Inspekce byla zaměřena na stavebnětechnickou část, statiku, technická zařízení a požárněbezpečnostní řešení. Zjištěné vady a nedostatky byly sumarizovány v závěrečném protokolu.

prague towers
Bytový soubor Ďáblický Háj, Praha
Prověření stavu společných prostor bytového domu včetně vybraných společných zařízení před koncem záruky. Průzkum byl zaměřen na stavebnětechnickou část, statiku, technická zařízení, požárně bezpečnostní řešení a elektroinstalace. Výsledky průzkumu byly zpracovány ve formě protokolu. Součástí protokolu byl rovněž návrh na opravná opatření. pohled na bytový soubor Ďáblický háj

 

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů