Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Stavebně technický průzkum

Zpracování stavebně technických průzkumů  v rozsahu:

 • ověřování skladeb konstrukcí (střechy, fasády, terasy, spodní stavby, apod.)
 • vlhkost a zasolení zdiva (odběr vzorků a laboratorní rozbor)
 • zjišťování přítomnosti azbestu ve stavbách (odběr vzorků a laboratorní rozbor)
 • kamerové zkoušky (komíny, potrubí apod.)
 • kopané sondy (ověřování hloubky založení objektu, zjištění míry zhutnění zeminy)
 • průzkumy dřevěných konstrukcí, měření vlhkosti dřevěných prvků, odběry vzorků a mykologické rozbory
 • semidestruktivní zjišťování pevnosti zdiva z cihel plných pálených pomocí přístroje KV-3 (modernizovaná Kučerova vrtačka)
 • ultrazvukovým tloušťkoměrem zjišťování tloušťky kovových prvků v rozmezí 0,8 mm - 250 mm
 • přenosným tvrdoměrem zjišťování tvrdosti kovů s převodem na hodnotu meze pevnosti v tahu
 • nedestruktivní zjišťování polohy a krytí výztuže pomocí přístroje HILTI PS 300 Ferroscan, možný výstup i s 3D modelem výztužení
 • ověřování polohy, krycí vrstvy, dimenze a druhu betonářské výztuže sekanými sondami
 • zjišťování hloubky karbonatace povrchových vrstev pomocí fenolftaleinového testu
 • zjišťování pevnosti povrchových vrstev betonu v tahu (odtrhové zkoušky)
 • provádění jádrových vývrtů, zjišťování pevnosti betonu v prostém tlaku
 • nedestruktivní zjišťování pevnosti v tlaku betonu pomocí Schmidtova tvrdoměru
 • průzkumy historických konstrukcí

Stavebnětechnické průzkumy provádíme na nových i stávajících objektech. Specializujeme se na diagnostiku železobetonových, ocelových, dřevěných a zděných konstrukcí.

Pokud Vás zajímají další informace k stavebně technickým průzkumům a posudkům, podívejte se do sekce odborné články. Může vás zajímat také výběr z naších referencí.

 

ODBORNÝ GARANT:
Ing. Jan Tománek
jan.tomanek@dek-cz.com

 

KONTAKTY:

Čechy
Ing. David Vyleťal
Tel.: +420 725 881 501
david.vyletal@dek-cz.com

Morava
Ing. Jan Tománek
jan.tomanek@dek-cz.com

POPTÁVKA:

V POPTÁVCE vyplňtě požadované údaje a jako Typ služby vyberte STAVEBNÍ PRŮZKUM, PASPORTIZACE

 

Obchodní informace

obchodní informace