Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Stavebně technický průzkum

Zpracování stavebně technických průzkumů  v rozsahu:

 • ověřování skladeb konstrukcí (střechy, fasády, terasy, spodní stavby, apod.)
 • vlhkost a zasolení zdiva (odběr vzorků a laboratorní rozbor)
 • zjišťování přítomnosti azbestu ve stavbách (odběr vzorků a laboratorní rozbor)
 • kamerové zkoušky (komíny, potrubí apod.)
 • kopané sondy (ověřování hloubky založení objektu, zjištění míry zhutnění zeminy)
 • průzkumy dřevěných konstrukcí, měření vlhkosti dřevěných prvků, odběry vzorků a mykologické rozbory
 • semidestruktivní zjišťování pevnosti zdiva z cihel plných pálených pomocí přístroje KV-3 (modernizovaná Kučerova vrtačka)
 • nedestruktivní zjišťování polohy a krytí výztuže pomocí přístroje HILTI PS 300 Ferroscan, možný výstup i s 3D modelem výztužení
 • ověřování polohy, krycí vrstvy, dimenze a druhu betonářské výztuže sekanými sondami
 • zjišťování hloubky karbonatace povrchových vrstev pomocí fenolftaleinového testu
 • zjišťování pevnosti povrchových vrstev betonu v tahu (odtrhové zkoušky)
 • provádění jádrových vývrtů, zjišťování pevnosti betonu v prostém tlaku
 • nedestruktivní zjišťování pevnosti v tlaku betonu pomocí Schmidtova tvrdoměru
 • průzkumy historických konstrukcí

Stavebnětechnické průzkumy provádíme na nových i stávajících objektech. Specializujeme se na diagnostiku železobetonových, ocelových, dřevěných a zděných konstrukcí.

Pokud Vás zajímají další informace k stavebně technickým průzkumům a posudkům, podívejte se do sekce odborné články. Může vás zajímat také výběr z naších referencí.

 

ODBORNÝ GARANT
Ing. Ondřej Nečas

KONTAKTY:

Čechy
Jakub Grulich
Tel.: +420 605 205 334
jakub.grulich@dek-cz.com

Morava
Ing. Ondřej Nečas
Tel.: +420 733 168 275
ondrej.necas@dek-cz.com

Obchodní informace

obchodní informace