Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Osvětlení, oslunění, zastínění

Rozšíření základní školy, Huntířov

V nově realizované učebně základní školy v Huntířově (okres Děčín) jsme provedli měření doby dozvuku a současně měření umělého osvětlení. Obě měření byla provedena pro doložení plnění požadovaných parametrů vnitřního prostředí učebny pro doložení příslušné hygienické stanici při kolaudaci před zahájením školního roku.

Rozšíření základní školy, Huntířov

Aspira Business Centre

Vypracování vybraných studií pro potřeby certifikací BREEAM a LEED pro administrativní budovu Aspira Business Centre. Budova jako první získala oba nejrozšířenější certifikáty udržitelnosti budov. Dodány byly služby v oblasti energetiky, tepelného komfortu, termodiagnostiky, denního osvětlení, ekologie a LCA.

Aspira Business Centre
P3 Park Horní Počernice - Hala X
Služby zahrnovaly dodání certifikace na klíč pro novostavbu distribuční haly v Horních Počernicích. Služby zahrnovaly jak samotnou certifikaci typu Core and Shell dle manuálu BREEAM International New Construction, tak i zpracování odborných studií (akustika, osvětlení, teptech, energetika) pro zisk požadovaného stupně hodnocení a nezbytných konzultačních služeb. P3 Park Horní Počernice - Hala X
Základní a Mateřská škola v Kvasinách

Pro ZŠ a MŠ Kvasiny byla posouzena stávající budova školy a nová přístavba z hlediska denního osvětlení a z hlediska vlivu hluku použitých stacionárních zdrojů (tepelné čerpadlo, větrací jednotky) na objekty okolní zástavby. Dále byla navrhnuta řešení pro splnění požadavků na prostorovou akustiku v učebnách.

Základní a Mateřská škola v Kvasinách

Administrativní budovy Hadovka Office Park

Kompletní služby v oblasti certifikace  administrativní budovy Hadovka Office Park (A, B, C, D). Služby zahrnovaly jak samotnou certifikaci, tak i zpracování studií pro zisk požadovaného stupně hodnocení (akustika, rušivé osvětlení, energetika). Zajišťujeme také každoroční prodlužování certifikátu.

Hadovka Office Park
Bytový dům, Nad Rokoskou 19/1, Praha
Přestavba stávajícího bytového domu v Praze 8. Byl posouzen vliv přístavby na zastínění okolních objektů z hlediska oslunění a denního osvětlení a bylo posouzeno oslunění a denní osvětlení ve vlastním bytovém domě. Dále byl posouzen vliv hluku ze silniční a železniční dopravy vůči bytovému domu. Bytový dům, Nad Rokoskou 19/1, Praha
Bytový dům Gen. Klapálka, Kladno
Přestavba stávajícího objektu na bytový dům s kanceláří a přístavba zastřešení parkovacího stání. V objektu bylo navrženo pět bytů a jedna kancelář. Bylo posouzeno oslunění a denní osvětlení v nově navržených bytech. V kanceláři bylo posouzeno denní osvětlení a stanoveny plochy pro rozmístění pracovních míst. Bytový dům Gen. Klapálka, Kladno
Usedlost Turbová, Praha
Novostavba dvou bytových domů v usedlosti Turbová v Praze – Košířích. Byl posouzen vliv novostavby na zastínění okolní zástavby. Výpočty prokázaly, že i po realizaci nových bytových domů budou u stávající okolní zástavby splněny požadavky na oslunění a denní osvětlení. V navržených bytech bylo dále posouzeno oslunění a denní osvětlení. Usedlost Turbová, Praha
ZŠ a MŠ Tatce
Rozšíření kapacit základní a mateřské školy v obci Tatce. V rámci akce byla navržena přístavba ke stávající budově školy. Bylo posouzeno denní osvětlení v nově vzniklých třídách a bylo zde navrženo a posouzeno umělé osvětlení. Bylo prokázáno, že v navržených třídách budou splněny požadavky na denní i umělé osvětlení, včetně požadavků na oslnění a rovnoměrnost denního i umělého osvětlení. zš a mš tatce
Skladovací hala Zdiby

Zpracování komplexní certifikace BREEAM na výrobní halu o vnitřním objemu cca 550 000 m3. Certifikace probíhala od preassesmentu, design a construction stage, přes specializované kredity (visual comfort, indoor air quality, thermal comfort, energy efficiency, acoustic performance, noise attenuation) až po airtightness (blower door test). Bližší info v tomto článku.

pohled na halu ve Zdibech