Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Projekční příručky

KUTNAR - Střechy s povlakovou hydroizolační vrstvou - Skladby a detaily (konstrukční, technické a materiálové řešení)
Střechy s povlakovou hydroizolační vrstvou duben 2018
Publikace obsahuje konstrukční, materiálové a technologické řešení jednotlivých vrstev, skladeb a konstrukčních detailů střech s povlakovou hydroizolační konstrukcí. Publikace rozvíjí obecné principy konstrukční tvorby, které jsou obsaženy v ČSN 73 1901:2011 Navrhování střech – Základní ustanovení.
stáhnout KUTNAR - Střechy s povlakovou hydroizolační vrstvou - Skladby a detaily
Střechy se skládanou krytinou
Střechy se skládanou kyrtinou

leden 2017
Publikace je sestavena převážně z citací aktuálně platných směrnic České hydroizolační společnosti ČHIS a Pravidel Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Výběr a řazení citovaných odstavců je v souladu s výkladem teorie navrhování střech se skládanou krytinou uplatňovaným v Atelieru DEK. V publikaci jsou uvedeny také konkrétní příklady technických řešení navržených ze stavebních materiálů nabízených společností STAVEBNINY DEK.

ISBN 978-80-87215-19-7

stáhnout Střechy se skládanou krytinou
KUTNAR – Izolace spodní stavby (Hydroizolační koncepce, hydroizolační konstrukce – návrh a posouzení)
spodní stavba

leden 2014 / opravy červen 2016
V publikaci je uvedena nová metodika pro navrhování hydroizolační koncepce a posuzování spolehlivosti hydroizolačních konstrukcí, která vychází ze směrnice České hydroizolační společnosti ČHIS 01:2013. Publikace obsahuje řešené příklady návrhu a posouzení. V publikaci jsou zapracovány opravy z června 2016.

ISBN 978-80-87215-14-2

stáhnout KUTNAR – Izolace spodní stavby (Hydroizolační koncepce, hydroizolační konstrukce – návrh a posouzení)
Vegetační střechy a střešní zahrady
Vegetační střechy a střešní zahrady – Skladby a detaily (konstrukční a materiálové řešení)
vegetační střechy a střešní zahrady

únor 2009
Druhé vydání publikace Vegetační střechy a střešní zahrady je doplněno o poznatky ze zahraniční odborné literatury a o zkušenosti techniků Atelieru DEK s navrhováním a dozory realizací vegetačních střech.

ISBN 978-80-87215-05-0

stáhnout Vegetační střechy a střešní zahrady – Skladby a detaily (konstrukční a materiálové řešení)
Vegetační střechy – průvodce návrhem
vegetační střechy - průvodce návrhem

duben 2015

Průvodce návrhem doplňuje katalogové listy systémových skladeb Dekroof 09 a publikaci Vegetační střechy a střešní zahrady. Pomůže s výběrem vhodné skladby podle druhu rostlin, sklonu střechy, způsobu využití a údržby, až k volbě správných produktů pro funkční skladbu včetně doplňkových prvků. 

stáhnout Vegetační střechy – průvodce návrhem
Fasády – Vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) – Skladby a detaily (konstrukční, technické a materiálové řešení)
Fasády - skladby a detaily

leden 2013
Publikace obsahuje konstrukční, materiálové a technologické rešení skladeb a konstrukčních detailů vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů. Publikace vychází ze znalostí a zkušeností pracovníků Atelieru DEK. Prezentovaná řešení odpovídají současnému stavu poznání autorů a nejsou považována za jediná možná.

ISBN 978-80-87215-12-8

stáhnout Fasády – Vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) – Skladby a detaily (konstrukční, technické a materiálové řešení)
KUTNAR – Šikmé střechy TOPDEK – Skladby s tepelnou izolací nad krokvemi (konstrukční, materiálové a technologické řešení)
šikmé střechy TOPDEK

leden 2012
Konstrukční a materiálový systém TOPDEK pro šikmé střechy byl v ATELIERU DEK vyvinut v roce 2005. V současné době již máme shromážděno velké množství poznatků z realizací a zájem o systému TOPDEK je tak velký, že byla vydána tato samostatná publikace.

ISBN 978-80-87215-12-8

stáhnout KUTNAR – Šikmé střechy TOPDEK – Skladby s tepelnou izolací nad krokvemi (konstrukční, materiálové a technologické řešení)
KUTNAR – Šikmé střechy - Skladby a detaily (přírodní břidlice, vláknocementová krytina, pálené tašky, plechové krytiny)
šikmé střechy duben 2007
Cílem publikace je nabídnout technické veřejnosti konstrukční, materiálová a technologická řešení pro realizaci šikmých střech. Navržená řešení vychází z odborné literatury a zkušeností kolektivu pracovníků ATELIERU DEK a společnosti DEK z projektování a dozorů realizací šikmých střech.
stáhnout KUTNAR – Šikmé střechy - Skladby a detaily (přírodní břidlice, vláknocementová krytina, pálené tašky, plechové krytiny)

 

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů