Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Projekční příručky

Střechy s povlakovou hydroizolační vrstvou leden 2022
Publikace obsahuje konstrukční, materiálové a technologické řešení jednotlivých vrstev, skladeb a konstrukčních detailů střech s povlakovou hydroizolací. Publikace rozvíjí obecné principy konstrukční tvorby, které jsou uplatňovány v Atelieru DEK.
spodní stavba

leden 2022
Pomůcka pro návrh hydroizolační koncepce a pro návrh a posouzení hydroizolační konstrukce. Metodika vychází ze směrnice České hydroizolační společnosti ČHIS 01. Publikace obsahuje řešené příklady návrhu a posouzení hydroizolačních konstrukcí.

Vegetační střechy GREENDEK

leden 2022
Publikace obsahuje druhy vegetačních střech a konstrukční, materiálové a technologické řešení jednotlivých vrstev. V publikaci jsou rovněž uvedeny informace o aktuálním poznání o vegetačních střechách a obecné principy, které jsou uplatňovány v Atelieru DEK.

Střechy se skládanou kyrtinou

červen 2018
Publikace je sestavena převážně z citací aktuálně platných směrnic České hydroizolační společnosti ČHIS a Pravidel Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Výběr a řazení citovaných odstavců je v souladu s výkladem teorie navrhování střech se skládanou krytinou uplatňovaným v Atelieru DEK. V publikaci jsou uvedeny také konkrétní příklady technických řešení navržených ze stavebních materiálů nabízených společností STAVEBNINY DEK.

ISBN 978-80-906119-0-0

Fasády - skladby a detaily

leden 2013
Publikace obsahuje konstrukční, materiálové a technologické rešení skladeb a konstrukčních detailů vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů. Publikace vychází ze znalostí a zkušeností pracovníků Atelieru DEK. Prezentovaná řešení odpovídají současnému stavu poznání autorů a nejsou považována za jediná možná.

ISBN 978-80-87215-12-8

šikmé střechy, část B červenec 2008
Konstrukční, materiálová a technologická řešení pro realizaci šikmých střech. Navržená řešení vychází z odborné literatury a zkušeností kolektivu pracovníků ATELIERU DEK a společnosti DEK z projektování a dozorů realizací šikmých střech.