Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Projekty, dozory

V rámci specializované projekční činnosti nabízíme:

 • projekty zateplení a revitalizace bytových a občanských staveb
 • projekty a dokumentace potřebné pro získání státních dotací (Nová Zelená úsporám, OPŽP, IPRM, Panel 2013+ a další)
 • projekty plochých střech, teras a střešních zahrad (případně včetně architektonických návrhů)
 • projekty šikmých a strmých střech
 • projekty hydroizolační ochrany spodních staveb
 • specializované projekty izolačních konstrukcí
 • projekty sanačních opatření pro vlhké zdivo
 • projekty opatření omezujících pronikání radonu z podloží
 • řešení konstrukčních detailů
 • autorské a technické dozory
 • dozory realizace izolačních konstrukcí

Technická řešení uváděná v námi zpracovaných projektech vychází z našich dlouholetých zkušeností se specializovanou projekční činností obalových plášťů novostaveb, rekonstruovaných a revitalizovaných budov o různých konstrukčních systémech. Získané poznatky jsou mimo jiné uvedeny v naších projekčních příručkách a odborných článcích. Naše projekty jsou zpracovávány do podrobností definujících jednoznačnost řešení a nezbytných pro jejich bezvadnou realizaci.

 

ODBORNÝ GARANT
Ing. Lubomír Odehnal
znalec pro střešní a obvodové pláště budov, bazény, mokré provozy a stavební izolace

KONTAKTY:

Čechy
Ing. Lubomír Odehnal
Tel.: +420 603 899 076
lubomir.odehnal@dek-cz.com

Morava
Ing. Pavel Štajnrt
autorizovaný inženýr
znalec pro stavební izolace a obalové konstrukce budov, termodiagnostiku a vzduchotěsnost staveb
Tel.: +420 739 388 071
pavel.stajnrt@dek-cz.com

Obchodní informace

obchodní informace

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů