Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Technická zařízení budov (TZB), fotovoltaika (FVE), elektro

Otopné soustavy

 • návrh a rekonstrukce otopné soustavy
 • návrh zdroje tepla (spalovací kotle, tepelná čerpadla)
 • regulace otopné soustavy

Solární systémy

 • návrh solárních termických kolektorů
 • napojení na přípravu teplé vody a otopnou soustavu
 • návrh fotovoltaických systémů
 • realiazce fotovoltaických systémů

Fotovoltaické systémy (FVE)

 • návrh a zpracování projektové dokumentace pro dotaci i samotnou realizaci
 • zajištění dotace (NZÚ, OPPIK, OPŽP, apod.)
 • zajištění veškerých administrativních kroků s instalací a zprovozněním FVE systému
 • kompletní dodávka, montáž, a zprovoznění fotovoltaického systému
 • zaškolení obsluhy

Vzduchotechnické systémy (VZT)

 • návrh a stanovení požadavků na systémy větrání
 • návrh rozvodů vzduchotechniky

Elektro

 • projektová dokumentace elektro pro stavební povolení a provedení stavby
 • projektová dokumentace elektro skutečného stavu
 • projekt hromosvodu
 • projekt elektrického vytápění - všechny druhy
 • projekt domovní přípojky, včetně elektroměrového rozvaděče
 • návrh a optimalizace záložního zdroje
 • návrh a optimalizace veřejného osvětlení
 

ODBORNÝ GARANT

TZB:
Ing. Radek Dědina
Tel.: +420 739 388 051
radek.dedina@dek-cz.com

FVE, ELEKTRO:
Ing. Leoš Martiš

Tel.: +420 739 488 151
leos.martis@dek-cz.com

Obchodní informace

obchodní informace