Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Osvětlení, oslunění, zastínění

Oslunění, proslunění, zastínění

 • stanovení vlivu novostavby na stávající zástavbu - studie zastínění domu a pozemku
 • stanovení proslunění bytů, popř. výpočet doby oslunění obytných místností
 • optimalizace rozměrů a polohy oken
 • návrh a posouzení stínicích prvků
 • studie zastínění a oslunění
 • znalecké posudky oslunění a zastínění

Denní osvětlení - studie a výpočty

 • stanovení vlivu novostavby na stávající zástavbu (výpočet činitele denní osvětlenosti roviny zasklení)
 • výpočet a hodnocení denního osvětlení obytných místností bytů a pobytových místností (kanceláře, obchody, průmyslové haly apod.)
 • optimalizace rozměrů, polohy a materiálů oken a světlíků
 • optimalizace barevného řešení interiérů
 • studie denního osvětlení
 • znalecké posudky denního osvětlení
 • zpracování specializovaných kreditů pro certifikaci staveb dle metodik BREEAM a LEED

Umělé osvětlení - studie a výpočty

 • návrh typu a rozmístění svítidel pro splnění hygienických požadavků
 • posouzení umělého osvětlení obytných a pobytových místností
 • optimalizace barevného řešení interiérů
 • znalecké posudky umělého osvětlení z pohledu hygieny

Měření osvětlení umělého a denního ve vnitřním prostředí

 • měření osvětlení pro zjistění stávajího stavu osvětlovací soustavy
 • akreditovaná měření umělého osvětlení pro účely vydání kolaudačního rozhodnutí
 • měření osvětlení denního i umělého pro účely certifikace staveb dle metodik BREEAM a LEED

Měření umělého osvětlení pozemních komunikací:

 • měření osvětlení komunikcí pro účely vydání kolaudačního rozhodnutí
 • měření osvětlení komunikací pro účely dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení
 • měření osvětlení stávajících komunikací jako kontrola osvětlovací soustavy

Pokud Vás zajímají další informace k problematice zastínění, oslunění, denního a umělého osvětlení, podívejte se do sekce odborné články. Může vás zajímat také výběr z naších referencí

 

ODBORNÝ GARANT:
Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

autorizovaný inženýr
znalec pro oslunění, denní a umělé osvětlení staveb
člen TNK76
viktor.zwiener@dek-cz.com
 

Poptávku prosím zadejte přes tento Poptávkový formulář
(vyberte Typ služby: OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ)

KONTAKTY:

Čechy
Ing. Viktor Zwiener
Tel.: +420 731 544 905
viktor.zwiener@dek-cz.com

Morava
Ing. Marcela Šafářová
Tel.: +420 733 168 807
marcela.safarova@dek-cz.com
Obchodní informace

obchodní informace