Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Osvětlení, oslunění, zastínění

Oslunění, proslunění, zastínění

 • stanovení vlivu novostavby na stávající zástavbu - studie zastínění domu a pozemku
 • stanovení proslunění bytů, popř. výpočet doby oslunění obytných místností
 • optimalizace rozměrů a polohy oken
 • návrh a posouzení stínicích prvků
 • studie zastínění a oslunění
 • znalecké posudky oslunění a zastínění

Denní osvětlení - studie a výpočty

 • stanovení vlivu novostavby na stávající zástavbu (výpočet činitele denní osvětlenosti roviny zasklení)
 • výpočet a hodnocení denního osvětlení obytných místností bytů a pobytových místností (kanceláře, obchody, průmyslové haly apod.)
 • optimalizace rozměrů, polohy a materiálů oken a světlíků
 • optimalizace barevného řešení interiérů
 • studie denního osvětlení
 • znalecké posudky denního osvětlení
 • zpracování specializovaných kreditů pro certifikaci staveb dle metodik BREEAM a LEED

Umělé osvětlení - studie a výpočty

 • návrh typu a rozmístění svítidel pro splnění hygienických požadavků
 • posouzení umělého osvětlení obytných a pobytových místností
 • optimalizace barevného řešení interiérů
 • znalecké posudky umělého osvětlení z pohledu hygieny

Měření osvětlení umělého a denního

 • měření osvětlení pro zjistění stávajího stavu osvětlovací soustavy
 • akreditovaná měření umělého osvětlení pro účely vydání kolaudačního rozhodnutí
 • měření osvětlení denního i umělého pro účely certifikace staveb dle metodik BREEAM a LEED

Pokud Vás zajímají další informace k problematice zastínění, oslunění, denního a umělého osvětlení, podívejte se do sekce odborné články. Může vás zajímat také výběr z naších referencí

 

ODBORNÝ GARANT:
Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

autorizovaný inženýr
znalec pro oslunění, denní a umělé osvětlení staveb
člen TNK76
viktor.zwiener@dek-cz.com

KONTAKTY:

Čechy
Ing. Jan Pešta
Tel.: +420 739 388 182
jan.pesta@dek-cz.com

Morava
Ing. Marcela Šafářová
Tel.: +420 733 168 807
marcela.safarova@dek-cz.com
Obchodní informace

obchodní informace

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů