Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Akustika na klíč

Nabízíme komplexní služby v oblasti řešení akustiky vnitřních prostor. Služba zahrnují měření, návrh řešení a samotnou realizaci.

Měření provádí pracovníci Zkušební laboratoře ATELIER DEK. Posouzení a návrhy řešení zpracováváme s použitím programu ODEON Auditorium a realizaci řešíme s našími partnery.

Akustiku na klíč nabízíme pro tyto prostory:

  • obytné stavby – vnitřní prostory rodinných domů i bytů, ve kterých navrhujeme vhodné akustické úpravy vedoucí ke zkvalitnění prostorové akustiky a také ke snížení přenosu hluku mezi jednotlivými částmi domu nebo bytu
  • výrobní a průmyslové stavby – řešíme vnitřní prostory v návaznosti na limity hluku v pracovním prostředí. Pro tyto prostory navrhujeme vhodné akustické úpravy vnitřních povrchů a  protihlukové kryty a kapotáže na výrobní stroje a technologické vybavení 
  • občanské stavby (sportovní stavby, obchodní a administrativní stavby, atria, restaurace, jídelny, vzdělávací objekty, hudební kluby, coworkingová centra atd.) – cílem je splnit legislativní požadavky na vnitřní prostory z hlediska akustiky (doba dozvuku, limity na hluk ze stacionárních zdrojů) a dále zajistit, aby pobyt lidí v těchto prostorech byl z hlediska akustiky příjemným zážitkem, což platí zejména pro prostory s výskytem většího počtu osob, kde může nevhodným řešením vznikat nadměrný rušivý hluk (restaurace, atria, obchodní a administrativní stavby apod.)  

Ke každému typu vnitřního prostoru přistupujeme individuálně a z hlediska vnitřní akustiky sledujeme vždy ty parametry vnitřního prostředí, které jsou pro daný typ prostoru nejdůležitější, viz článek o řešení akustiky vnitřního prostředí.

 

GARANT SLUŽBY
Ing. Roman Pavelka

+420 733 168 007
roman.pavelka@dek-cz.com

Obchodní informace

obchodní informace