Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Skladovací hala Zdiby

Zpracování komplexní certifikace BREEAM na výrobní halu o vnitřním objemu cca 550 000 m3. Certifikace probíhala od preassesmentu, design a construction stage, přes specializované kredity (visual comfort, indoor air quality, thermal comfort, energy efficiency, acoustic performance, noise attenuation) až po airtightness (blower door test). Bližší info v tomto článku.

pohled na halu ve Zdibech
Skladovacia hala v Senci, Slovensko

Novostavba výrobní haly o rozměrech 150 x 150 x 12 m a objemu 270 000 m3. Příčkami byla hala rozdělena na 3 samostatné prostory. V průběhu měření se ukázalo, že příčky jsou provedeny nevzduchotěsně a proto byla hala měřena jako celek s tím, že v každém prostoru byla jedna měřicí sestava a ve styku příček bylo kontrolováno vyrovnávání tlaků mezi prostor. Měření bylo uskutečněno pro účely certifikace haly v systému BREEAM. Další info v tomto článku.

blower door test XXL
Rodinný dům, Brandýs nad Labem

Ve studii zastínění jsme posuzovali vliv plánovaného rodinného domu s rozšířenými službami pro obyvatele na sousední bytové domy a jejich pozemky. Výpočtově bylo prokázáno, že i po výstavbě objektu budou splněny všechny požadavky na zastínění dle Vyhlášky 268/2009 Sb.

půdorys zastíněného pozemku
Výrobní hala v Senci, Slovensko

Novostavba výrobní haly o rozměrech 150 x 84 x 12 m. Pro účely certifikace systémem BREEAM jsme provedli měření průvzdušnosti objektu metodou blower door test. Vzhledem k velkému objemu haly muselo být použito více sestav měřicích zařízení. Výsledky měření prokázaly splnění požadavků systému BREEAM. Další info v tomto článku.

výrobní hala v senci - blower door test XL
Bytový soubor Milíčovský Háj – Jih

Kontrola 108 bytových jednotek v 5 bytových domech před převzetí investora od realizační firmy. Vzhledem k velkému rozsahu kontroly ji průběžně provádělo několik specialistů naší společnosti. Při kontrole byla využita metodika NEMOPAS. Jako při všech obdobných akcích také u této byly výsledky zpracovány ve formě přehledného formuláře umožňujícího snadné filtrování a vyhodnocování.

pohledy na jeden z objektu
Bytový soubor Jahodnice, Praha
Inspekce 61 bytových jednotek a společných prostor bytového domu před převzetí investora od realizační firmy. Inspekce byla zaměřena na provedení podlah, dlažeb, obkladů, omítek, dveří, oken, požárně bezpečnostního řešení, topení, kanalizace, vody apod. Všechny nedostatky a vady byly zpracovány ve formě přehledného formuláře ukázka vyhodnocení na jednom z objektů
Bytový soubor Nové Letňany, Praha

Inspekce objektu "C" v obytném souboru Nové Letňany před koncem jeho záruky. Inspekce byla zaměřena na stavebnětechnickou část, statiku, technická zařízení, požárně bezpečnostní řešení a elektroinstalace. Současně jsme provedli i akreditované měření kročejové neprůzvučnosti ze společné chodby do obytných místností bytů.

objekt C v bytovém souboru letňany
Pražákův palác, Brno

V prostoru mezi Pražákovým palácem a Besedním domem byla plánována kavárna sloužící ke kulturním účelům (výstavy, hudba, apod.) Řešili jsme hluku ze stacionárních zdrojů a hluku šířícího se z hudební produkce z vnitřního prostoru kavárny a také z hudební produkce na nádvoří Pražákova paláce.

šíření hluku v okolí posuzovaného místa
Janáčkovo kulturní centrum, Brno
Ve fázi projektu jsme zpracovali znalecký posudek hodnotící zastínění okolních objektů vlivem plánované výstavby Janáčkova kulturního centra. Pro účely posudku byla mimo jiné použita Vyhláška č. 28/2006 o závazných částech Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno. Janáčkovo kulturní centrum
Obchodní centrum Bořislavka, Praha

Studie zastínění okolních objektů a studie denního osvětlení pobytových místností vlastního obchodního centra. Součástí řešení byl také výběr vhodných zasklívacích prvků pro dosažení optimálního vyvážení mezi denním světlem a solárními tepelnými zisky.

model obchodního centra bořislavka

 

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů